Paieška

Vilniaus Stačiatikių ansamblis „Ženklas“

1989 metais kunigo Petro Miulerio iniciatyva prie Vilniaus stačiatikių Švč. Mergelės Marijos Ženklo iš Dangaus cerkvės, buvo įkurta sekmadieninė tikėjimo mokykla, o jos pagrindu 1995 metais susiformavo jaunimo-vaikų religinis muzikos centras, kuriam vadovavo klebonas Petr Miuler ir chorvedė Nadežda Kazakauskienė.

2011 metais parapijos choras tapo ansambliu „Ženklas“ (rus. “Знамение”), o jo vadove regente – Monika Miuler. 2014 metais choras laimėjo III vietą tarptautiniame stačiatikių muzikos konkurse-festivalyje „Коложский благовест” Baltarusijoje, Gardino mieste. 2021 metais I-ame tarptautiniame virtualiame vokaliniame-instrumentiniame konkurse, ansamblis laimėjo Grand-Prix.

Ansamblis jau keletą metų prisideda prie organizacijos ir dalyvauja sakralinės muzikos renginyje „Advento vakarai Žvėryne“. Taip pat tapo tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja” nuolatiniu dalyviu. Ansamblis gieda savaitgaliais ir bažnytinių švenčių dienomis savo parapijoje, koncertuoja katalikų bažnyčiose, bendradarbiauja su tokiais chorais, kaip: „Vytis“, „Dobilas“, „Eglė“, „Bijūnėlis“, t.t. Choras atlieka ne tik rusų, graikų stačiatikių muziką, lietuvių bažnytinę muziką, kitas sakralines giesmes, bet turi savo repertuare ir pasaulietinius kūrinius.

Monika Miuler yra LMTA choro dirigavimo ir dainavimo katedrų absolventė, muzikos pedagogė. Studijavo kamerinį dainavimą Šv. Cecilijos konservatorijoje Romoje, pas La Scalos solistę -pedagogę Amelia Felle bei barokinį dainavimą pas baritoną, pedagogą Furio Zanasį.

Kontaktai:

el.p.: znamenskaja.cerkov@gmail.com

Mob. tel.: +37060763408