Paieška

A. Žilio leidiniai chorams

Gerbiamieji,

Išleidau keletą dainų rinkinių vokaliniams ansambliams, chorams, instrumentiniams ansambliams, liet. l. instr. orkestrui:

“Svajonių aidas” – dainos skirtos atlikti įvairios sudėties mėgėjų chorams ir vokaliniams ansambliams a’cappella ir su instrumentiniu pritarimu. Kūrinių tematika – įvairi: apie tėvynę, gimtinę, mamą, meilę, jūrą, proginės dainos, harmonizuotos liet. liaudies dainos. Viso – 164 dainos.

“Dainų autorius puikiai pažįsta chorinio ir ansamblinio dainavimo ypatumus ir tesitūrines galimybes. Visos be išimties dainos labai melodingos, skambios, jose jaučiamas glaudus muzikos ir poetinio teksto ryšys. Daugelis moterų, vyrų, o ir mišrių chorų, vokalinių ansamblių, kapelų vadovų skundžiasi tinkamo ir pageidaujamo repertuaro stygiumi…” (prof. Jurijus Kalcas).

Dainų Tėvynei reikės” – dainos skirtos atlikti įvairių sudėčių vaikų ir suaugusių vokaliniams ansambliams, chorams a’cappella ir su pritarimu. Kūrinių tematika -įvairi: apie tėvynę, gimtinę, mama, meilę, jūrą, gamtą… Tekstai klaipėdiečio poeto Alfonso Jono Navicko. 24 dainos vaikams, 40 dainų suaugusiems.

“A. Žilys gerai pažino choro meninės išraiškos bei vokalines galimybes. Todėl jo dainos skambios, gerai “limpa” prie choro, ar tai būtų vaikų, ar suaugusiųjų kolektyvai. Išleista 16 autorinių rinkinių, dalis kūrinių spausdinta bendraautorių leidiniuose, muzikos vadovėliuose, skambėjo respublikinėse dainų šventėse.” (doc. dr. Lina Dumbliauskaitė – Jukonienė).
Tavo vardui giedam šlovę” – giesmynas. Skirtas atlikti įvairaus pajėgumo mišrių, lygių balsų, nepilnos sudėties, vaikų chorams bei ansambliams a’cappella ir su vargonų pritarimu. NIHIL OBSTAT Kun. dr. Saulius Stumbra, IMPRIMATUR Telšių Vyskupas Kęstutis Kėvalas. Leidinyje, be giesmių, skirtų visiems Liturginiams metams, spausdinamos 3 Mišios: – Šv. Antanui  (mišriam chorui) – Šv. Aloyzui – jaunimo globėjo garbei (mišriam chorui, yra aranžuotė moterų chorui) – Šv. Klarai  (lygių balsų chorui arba ansambliui).

“Aloyzas Žilys, chorų dirigentas, mokytojas ekspertas, kompozitorius.Autorius, turėdamas didelę darbo su choru patirtį, gerai apgalvojo kūrinių formą, architektoniką, siekdamas, kad chorui būtų patogu giedoti. Kompozitorius A. Žilys yra įvaldęs muzikinę formą, harmoninė kalba logiška, balsų vedimas natūralus ir patogus. Jo kūriniai galėtų sudominti ne vieną bažnytinio choro vadovą. Šis giesmynas turėtų papildyti negausų lietuvių bažnytinės muzikos aruodą.”(dr. doc. Lina Dumbliauskaitė-Jukonienė).

Autoriaus giesmių galima paklausyti yotube, kur pristatant leidinį kūrinius atliko M. K. Čiurlionio menų mokyklos Jaunimo choras, vad. Romualdas Gražinis (Nuoroda -Šv. Aloyzo garbei, Kretinga. arba-https://www.youtube.com/watch?v=cQyGNqgnSLs-Naujoji Akmenė kompozitoriaus A. Žilio jubiliejui).

“Saulė aukso ratuos” – kūriniai instrumentiniams ansambliams, kaimo kapeloms, vokalui. 15 polkų (7 su vokalu) -12 valsų (9 su vokalu) – 9 kiti kūriniai (instrumentuotės kaimo kapelai, lietuvių liaudies instrumentų orkestrui, klavyrai). 

Norintys įsigyti, kreipkitės kontaktais –  el. p.  aloyzas.zilys@gmail.com  tel. nr. 8 699 57873