Paieška

Atliktas tyrimas „Lietuvos chorų situacija karantino metu“

Lietuvos chorų sąjunga, bendradarbiaudama su choro dirigentu, dr. Linu Balandžiu inicijavo LCHS bendruomenės apklausą ir atliko tyrimą „Lietuvos chorų situacija karantino metu“. Gautus apklausos rezultatus analizavo ir išvadas pateikė dr. L. Balandis. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kokia yra situacija Lietuvos chorinio meno lauke karantino metu.

Uždaviniai:

1) Nustatyti, ar chorai repetuoja karantino metu;

2) Apžvelgti nuotolinio darbo patirtis;

3) Atsižvelgiant į respondentų nuomones įvardyti bendras tendencijas nuotolinio ugdymo procese;

4) Apibendrinus apklausos rezultatus pateikti adekvačias rekomendacijas.

Apklausa vykdyta nuotoliniu būdu, imtis – 47.  23 apklausoje dalyvavę respondentai vadovauja mišriems chorams. 11 respondentų paminėjo, kad dirba su vaikų kolektyvais, 7 – su jaunimo, 5 – su merginų, 4 – su moterų, po du – su berniukų ir jaunuolių bei vyrų. Po vieną respondentą pažymėjo, jog vadovauja jaunių, studentų, menų mokyklos mišriam, bažnytiniam, berniukų chorams. Vienas respondentas dirba su ansambliu. Paminėtina, kad kai kurie chorvedžiai dirba su keliais kolektyvais, dėl to pasirinkimų skaičius (59) nėra lygus respondentų skaičiui (47).

Vienas iš klausimų atskleidė kokiomis internetinėmis platformomis, ar kt. bendravimo priemonėmis naudojasi apklausoje dalyvavę. Paminėtina, kad pasirinkimų variantų suma – 74, dėl to galima daryti prielaidą, jog chorvedžiai renkasi kelias platformas / įrankius, idant būtų užtikrintas kokybiškesnis choristų ugdymas. Daugiausia respondentai pasirinko Zoom (24 pasirinkimai), Facebook (20 pasirinkimų1), Google classroom (5 pasirinkimai), Skype (4 pasirinkimai), Microsoft teams (2 pasirinkimai). 9 chorvedžiai nurodė, kad nesinaudoja nė vienu iš pateiktų įrankių. Pavieniui respondentai pažymėjo, jog repetuoja, ar informacija su choristais dalijasi pasitelkdami kitas priemones, pvz. dainininkams siunčia midi failus su įrašais, taip pat naudojasi stambių duomenų persiuntimo įrankiu wetransfer, „Tamo“ dienynu, video konferencijų priemone Jitsi meet, socialiniu tinklu youtube, video redagavimo įrankiu filmora (7 pasirinkimai). Du chorvedžiai nurodė, kad nerepetuoja, o vienas mano, jog
nuotolinis (virtualus) dainavimas yra tik darbo imitavimas, pasižymintis nekokybiškumu. Dėl pastarosios priežasties respondentas choro dainininkų laiko negaišina.

Į klausimą, ar būtų naudinga sukurti nuotolino bendravimo įrankį, 2/3 apklaustųjų pasirinko teigiamą atsakymą. 

Detaliau susipažinti su atliktu tyrimo rezultatais ir rekomendacijomis galima ČIA.