Paieška

Chorinės muzikos koncertų ciklas „Čia mūsų namai“ – nekasdienė dovana

2024 metais Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišrus choras švenčia savo gyvavimo šimtmetį, sutampantį su Lietuvos dainų šventės jubiliejumi. Ženklinant iškilias progas, minimo kolektyvo vadovė Vilma Masienė inicijavo ir drauge su ilgamete chormeistere bei dirigente Ramute Štreimikyte suorganizavo chorinės muzikos koncertų ciklą „Čia mūsų namai“, prasidėjusį dar praėjusių metų gruodį. Bet apie viską iš pradžių…

Tarpukario Lietuvoje (1918–1940) muzikinis gyvenimas suaktyvėjo, iškilo savos, lietuviškos muzikos ir atlikėjų poreikis. Praradus Vilnių, pagrindinis muzikinis gyvenimas pulsavo laikinojoje sostinėje – Kaune, kuriam neabejingi buvo ir choro meno atstovai. „Tęsiant 1919 m., Juozo Naujalio įkurtos privačios, o 1920 m. suvalstybintos muzikos mokyklos tradicijas, po pirmosios Lietuvos dainų šventės 1924 m., Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje įsteigta choro studija, kuriai ilgus metus vadovavo choro dirigentas Julius Štarka. J.Štarkos inciatyva 1926 m. buvo įkurtas ir choro dirigavimo skyrius, nes prasidėjus ir pagreitį įgavus chorų sąjūdžiui iškilo būtinybė rengti profesionalius chorvedžius,“ – istoriniu kontekstu dalijosi V. Masienė.

Vėliau chorui vadovavo žinomi chorvedžiai Nikodemas Martinonis, Benediktas Mačikėnas, Donatas Jokūbonis. „Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje suformuoti pirmieji chorinio dirigavimo meno dėstymo Lietuvoje pagrindai, laimėti konkursai, įrašyta Juozo Gruodžio dainų plokštelė „J. Gruodžio chorinės dainos“. Mišrus choras per savo veiklos 100-metį išugdė nūdieną žinomus choro dirigentus: Konradas Kaveckas, Antanas Budriūnas, Albinas Čeičys, Klemensas Griauzdė, Antanas Gimžauskas, Antanas Jozėnas, Vytautas Pučinskas, Vytautas Blūšius, Anicetas Arminas, Leokadija Januškienė, Zinaida Gerasina, Lina Dumbliauskaitė, Algimantas Mišeikis, Albinas Petrauskas, Algirdas Šumskis, Ramutė Štreimikytė (ilgametė, nuo 1997 m. J. Gruodžio konservatorijos mišraus choro chormeisterė), Rolandas Daugėla, Linas Balandis, Gitana Trimirkaitė, Ingrida Tarvydienė, Marija Bacytė, Renata Gilienė, Giedrius Pavilionis ir daugelį kitų. Pastarieji buvo ir yra tikri Lietuvos chorinės kultūros puoselėtojai, sėkmingai dalyvaujantys konkursuose, koncertuose šalyje ir svetur,“ – džiaugėsi V. Masienė.

Minint choro studijos 100-metį, chorinės muzikos koncertų cikle „Čia mūsų namai“ dalyvauja net 27 chorai, šiandieną vadovaujami Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos alumnų: Vilniaus moterų choras „Eglė“ (vad. M. Bacytė), Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mišrus choras (vad. R. Gilienė) – koncertas vasario 10 d.; Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) kamerinis merginų choras (vad. Miglė Chmieliauskaitė), VDU akademinis choras „Vivere Cantus“ (vad. R. Daugėla), Kauno Kultūros centro mišrus choras „Diemedis“ (vad. Audrius Petrauskas) – kovo 15 d.; kovo 19 d. – Kauno muzikinio teatro choras ir solistai (vad. Rasa Vaitkevičiūtė); balandžio 10 d. – Kauno 1-osios muzikos mokyklos jaunučių choras (vad. Aistė Andziulevičienė) ir jaunių choras ,,Cantabile“ (vad. Loreta Mačienė), Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras ,,Cantores David“ (vad. I. Tarvydienė); Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (vad. A. Šumskis), Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“ (vad. Virginija Junevičienė) – balandžio 13 d.; Kauno raj. Samylų kultūros centro moterų choras „Žaisa“ (vad. Laimutė Dzedaravičienė), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“ (vad. L. Balandis) ir merginų grupė (vad. Ieva Marmienė) – balandžio 24 d.; gegužės 8 d. – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunučių choras (vad. Silvija Tamoliūnienė), Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos jaunučių choras (vad. Rima Koržanovienė) ir jaunimo choras „Dorado“  (vad. Augustas Kvedaravičius).

Praėjusių metų gruodžio mėnesį koncertavo Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos 1-2 klasių jaunučių choras (vad. Asta Miknienė), 3-4 klasių jaunučių choras „Ukum Pukum“ (Beata Kijauskienė), vaikų choras „Perpetuum mobile“ (vad. Beata Kijauskienė). Kalėdinę programą pristatė Kauno kamerinis choras Te Deum (vad. Audrius Petrauskas) ir Kauno mišrus choras Saluto (vad. Ramutė Štreimikytė).  Šių metų sausio mėnesį nuskambėjo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ (vad. Povilas Vanžodis), Vilniaus Mokytojų namų moterų choro „Aidas“ (vad. Lina Blebaitė-Mačiulienė), Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunučių choro (vad. Evita Rudžionytė) ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 3 kl. choro (vad. Kristina Petrauskienė) atliekama muzikinė programa. V. Masienės teigimu: „visi koncertai vyko ir toliau bus rengiami Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Koncertų salėje.“ Taip pat pridūrė, jog „pasibaigus jubiliejiniams metams, projekto nebetęsime. Tačiau būtų gražu, jei idėja pasinaudotų ir kitos muzikos mokymo institucijos.“

Šiandieną Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišriame chore dainuoja ne tik būsimi choro dirigentai, chorvedžiai, bet ir pianistai, gitaristai, vargonininkai, dainininkai, garso režisieriai. „Chorvedžiams dainavimas chore yra būtinybė, tačiau būsimųjų choro dirigentų kelią, deja, renkasi nedaugelis. Kitų specialybių studentams dainavimas chore – nauja patirtis, nauji iššūkiai. Pradžioje tenka susidurti su tam tikru pasipriešinimu – juk daugiausiai dėmesio privalu skirti savo pagrindinei specialybei, tad laikas chorui – antraplanis. Tačiau įsiliejus į kolektyvą, dažnu atveju, nuotaikos pasikeičia – kelionės, koncertai, pasirengimas ir dalyvavimas įvairiuose renginiuose, tobulėjimo jausmas leidžia susipažinti, įsigilinti ir galiausiai pamilti chorą. Didžiulę įtaką sėkmingai choro veiklai turi konservatorijos administracijos parama, motyvacijos skatinimas įvairiais būdais, pasitikėjimas kolektyvu,“ – patirtimi dalijasi V. Masienė.

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišraus choro vadovė ir dirigentė V. Masienė per savo vadovavimo metus (nuo 2016 iki dabar) į chorą įnešė svarų indėlį. Atlikta Miko Petrausko opera „Birutė“, dalyvauta Kauno arkikatedros istorinių vargonų atidarymo koncerte, Kauno miesto moksleivių chorų festivalyje „Vilties daina“. Suorganizuota koncertinė kelionė po Austriją, dainuota Vienos Šv. Stepono katedroje, taip pat lankytasi Romoje, koncertuojant Italijos lietuvių bendruomenei. Choro atliekama muzika skambėjo Maltoje, garsiojoje Mostos katedroje, taip pat Paryžiuje, Madlenos šventovėje pristatė Lietuvos dainų šventės tradicijas. „Nuolat dalyvaujame atvirose repeticijose, interpretacijos kursuose, konkursuose. Konservatorijos mišrus choras yra nuolatinis Lietuvos dainų šventės dalyvis,“ – teigė V. Masienė.

Grįžtant prie chorinės muzikos koncertų ciklo „Čia mūsų namai“ – nepaisant Kauno J. Gruodžio konservatorijos mišraus choro ir Lietuvos dainų šventės 100-mečio sukakties, plejada projekto renginių svarbi tiek Lietuvos chorų bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei. „Remsiuosi mūsų kolektyvo chormeisterės R. Štreimikytės žodžiais: „Galimybė grįžti į savo mokyklą ir nemokamai koncertuoti puikios akustikos salėje – tikrai nekasdienė dovana. Susitikimai su savo buvusiais pedagogais ir pasidalinimas prisiminimais iš studijų laikų yra jautrioji šio ciklo pusė. Kiekviename koncerte dalyvauja po kelis chorus. Tai puiki galimybė paklausyti vieniems kitų, o iš anksto suderinus, net padainuoti po vieną kitą bendrą dainą. Chorinės muzikos koncertai Kaune nėra labai dažni, tad išgirsti įvairių rūšių, skirtingo amžiaus kolektyvus – tikra prabanga plačiajai visuomenei.

Pokalbio pabaigoje, V. Masienė pridūrė: „norisi tikėti, kad Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos chorinės muzikos skyrius neišnyks kaip sniegas pavasarį. Jei bus dirigavimą studijuojančių moksleivių, bus ir choras, kuris, priklausomai nuo vadovo, turės savo kryptį ir su tuo susijusius tikslus.“

Koncertų ciklą remia Lietuvos chorų sąjunga

Parengė muzikologė Lukrecija Stonkutė