Paieška

Dainos Lietuvai ir mamoms

Pagarba tėvams išreiškiama įvairiais būdais, tačiau viena diena metuose skiriama motinos dienai, kuri švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Šiais metais Molėtų krašto mylimos mamos ir jų šeimos nariai turėjo galimybę šią šventę švęsti skambant chorinės muzikos garsams. XXII vykstantis muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“, š. m. gegužės 7 d. kvietė į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią pasiklausyti valstybinio choro ,,Vilnius“ (meno vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas) šventinio koncerto. Gražus sutapimas, kadangi neseniai buvo atlikta Molėtų bažnyčios išorės rekonstrukcija, kurios metu buvo atnaujinti bokštai, stogas, pakeisti langai, perdažytas bažnyčios lauko fasadas. Nors pati pirmoji Molėtų bažnyčia raštuose minima 1522 m., o Molėtų miesto vardas šaltiniuose paminėtas jau 1387 m.

Valstybinis choras ,,Vilnius“ gyvuojantis daugiau nei penkiasdešimt metų, tai kūrybingas, profesionalus, nuolat koncertuojantis, keliaujantis kolektyvas. Valstybinio choro ,,Vilnius“ repertuare skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Naujalio ir dabarties lietuvių autorių kūriniai. Choras yra paruošęs Vakarų Europos klasikinės ir lengvosios muzikos programų. Motinos dienos proga, klausytojai susirinkę į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, galėjo išgirsti lietuvių autorių kūrinius. Koncerto pradžioje nuskambėjo Rolando Paulausko ,,Pabudome ir kelkimės“ ir Kipro Mašanausko ,,Kokia nuostabi, Lietuva esi“, tai vienos iš  gražiausių dainų apie Lietuvą. Kūriniai skambėjo labai nuoširdžiai ir jaudinančiai, paliečiant visų klausytojų širdis. Koncerto metu klausytojai galėjo išgirsti ir daugiau dainų apie Lietuvą: Laimio Vilkončiaus ,,Dėl tos dainos“, Tomo Leiburo ,,Laisvės daina“, Gintauto Abariaus ,,Šaukiu aš tautą“. Dainos skambėjo aukštu meniniu lygiu, jautėsi stiprus choro profesionalumas. Su didele pagarba, meilę, jautrumu choras atliko paskutinę koncerto populiariausią Algimanto Raudonikio dainą ,,Švelnumas“, kurią choras dedikavo visoms susirinkusioms mamoms. Koncerto metu chorui ,,Vilniui“ dirigavo Giedrius Pavilionis, kuris nuo 2003 m. dirbo choro chormeisteriu, o nuo 2017 m. – yra antrasis dirigentas. Chorui talkino koncertmeisteris Vincenzo De Martino.

Parašė  Indrė  Bareikytė