Paieška

III respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas prof. Petro Bingelio atminimui

Vieta – Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla “Varpelis”.

10.00 val. – Atidarymas

10.10 val. – Pranešimas “Prof. Petro Bingelio pedagoginiai principai” – Gintarė Jurgilė

10.20 val. – Pranešimas “Choro vadovas. Šių dienų iššūkiai ir aktualijos” – prof. Vytautas Miškinis

12.00 val. – Pietų pertrauka

13.00 val. – Konkursas

16.00 val. – Rezultatų paskelbimas

Konkurso vertinimo komisija:

Pirmininkas – prof. Vytautas Miškinis

Nariai – doc. Rolandas Daugėla ir Reda Dapšauskienė