Paieška

IN MEMORIAM LIONGINAS ABARIUS

2022 m. balandžio 22 d., eidamas 93-uosius metus, mirė iškilus choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, prof. Lionginas Abarius (1929–2022). Su jo vardu siejamas daugiatūkstantinio jungtinio dainų švenčių choro skambėjimas, platus ir išraiškingas dirigento mostas, su Lietuvos radijo choru atlikti ir įrašyti į fondus lietuvių kompozitorių kūriniai. „Tai yra Lietuvos choro meno legenda“ LRT sakė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius Dainius Puišys.

L. Abarius gimė 1929 m. rugpjūčio 8 d. Maniuliškėse, Zarasų rajone. Pirmasis jo muzikos mokytojas buvo Antazavės parapijos vargonininkas Juozas Dugnas. Nuo 1946 m. Lionginas pradėjo savarankiškai vargonininkauti Avilių parapijos bažnyčioje (Zarasų raj.). Baigęs Antazavės progimnaziją, 1948–1953 m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje pas Aleksandrą Kačanauską mokėsi solinio dainavimo, o pas Antaną Ilčiuką choro dirigavimo. Mokydamasis dainavo ir skudučiavo Lietuvos valstybiniame dainų ir šokių liaudies ansamblyje (1948-1956).

1953–1958 m. L. Abarius choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), doc. Antano Budriūno klasėje. Studijuodamas dirbo su chorais, o konservatoriją baigė su pagyrimu.

1956-1962 m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikumo (dabar – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija) choro dirigavimo dėstytojas ir moksleivių choro studijos vadovas, dalyvavo 1960 m. respublikinėje dainų šventėje. 1959-1972 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos choro dirigavimo ir kitų chorvedybos dalykų dėstytojas.

L. Abarius dirbo su Respublikiniu muzikos mokytojų mišriuoju choru, kuris padėjo Lietuvos muzikos mokytojams chorvedžiams pakelti savo kvalifikaciją, surengė koncertų.

1963-1981 m. L. Abarius – Lietuvos valstybinio radijo ir televizijos mišriojo choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. Į kolektyvą sutelkęs daugiau kaip 60 dainininkų, atliko apie 1000 įvairių epochų ir stilių kūrinių, surengė per 700 koncertų Lietuvos miestuose ir miesteliuose bei svetur: Tadžikijoje, Moldovoje, Ukrainoje, Rusijoje. Kelis šimtus kūrinių choras įrašė į Lietuvos radijo fondus ir plokšteles, kompaktinę plokštelę „Nerimasties atolai“ (2007 m., Baltic Optical Disc).

L. Abarius rengė lietuvių kompozitorių autorinius sukakčių ir choro jubiliejinius koncertus, jo choras dainavo Lietuvos kompozitorių sąjungos plenumų ir suvažiavimų koncertuose ir kituose kultūros renginiuose. Dirigentas daug dėmesio skyrė lietuvių muzikai (Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas, Stasys Šimkus, Eduardas Balsys, Julius Juzeliūnas ir kt.), tačiau propagavo ir užsienio klasikų bei šiuolaikinių kompozitorių kantatų ir oratorijų žanro kūrinius (Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi, Felix Mendelsohn, Petr Eben ir kt.).

Nuo 1981 m. L. Abarius – Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 1983 m. vyr. dėstytojas, nuo 1986 m. docentas, nuo 1991 m. Lietuvos muzikos akademijos profesorius, 1988-1995 m. Choro dirigavimo katedros vedėjas. Jo iniciatyva 1989 m. surengtas I jaunųjų dirigentų konkursas ir mokslinė konferencija, o 1990 m. – I tarptautinis J. Naujalio jaunųjų dirigentų konkursas. 1989 m. jis dirigavo Baltijos muzikos akademijos studentų jungtiniam chorui Vilniuje, Leningrade, Maskvoje, Rygoje ir Taline. Išugdė didelį būrį jaunųjų choro dirigentų.

Nuo 1965 m. L. Abarius – visų respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių vyr. dirigentas, 1977 m. III respublikinės moksleivių dainų šventės meno vadovas ir vyr. dirigentas, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Kaune ir Vilniuje dirigentas, 1991 m. Baltijos studentų dainų šventės „Gaudeamus“ dirigentas, 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės vyr. dirigentas, 2019 m. Kauno miesto dainų šventės dirigentas, 2019 m. Aukštaitijos dainų šventės Zarasuose sumanytojas, vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. Respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri pirmininkas arba narys.

L. Abarius 1993 m. rugsėjo 5 d. popiežiaus Jono Pauliaus II garbei Vingio parke Vilniuje sutelkė chorus, dirigavo jungtiniam chorui šv. Mišių metų, sukūrė ir dirigavo pontifiko sutiktuvių giesmę „Sveikas, Dievo piligrime“. 1994, 1996 ir 1998 m. suorganizavo J. Naujalio bažnytinės muzikos konkursus.

Lionginas Abarius sukūrė pasaulietinės ir religinės muzikos kūrinių. Minėtinos jo dainos „Sedula“, „Beržas“, „Eglė“, stambūs vokaliniai kūriniai „Pavasario sonata“, „Trys spalvos“ (stalinizmo aukų atminimui; atlikta 1989 m. spalio 21 d. autoriaus gimimo 60-mečio proga), „Pavasaris“ ir kt. Skambios dirigento harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Sukūrė nemažai giesmių ir keletą mišių.

1994 m. J. Naujalio bažnytinės muzikos konkurse už mišias „Dieve, globok jaunimą“ L. Abarius pelnė I premiją, o 1996 m. konkurse – I premiją už giesmę „Atleisk man, Viešpatie“. 1996 m. išleista bažnytinės muzikos rinktinė „Iš Tavo rankos, Dieve“. Sudarė choro muzikos natų rinkinių, parašė straipsnių ir koncertų recenzijų, parašė autobiografinę knygą „Ėjau aš keleliu“ (Kaunas, 2009) ir „Susitikimai“ (Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019).

1967 metais L. Abariui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas, 1995 metais įteiktas Gedimino trečiojo laipsnio ordinas, 2006 metais profesoriui suteiktas Zarasų krašto garbės piliečio vardas, 2010 metais jis apdovanotas aukso medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“, 2015 metais – Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, 2016 metais – Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Apie L. Abarių sukurta dokumentinė apybraiža „Dainos galia“ (2018, scenarijaus autorė ir režisierė Rita Aleknaitė Bieliauskienė), išleista R. Aleknaitės Bieliauskienės knyga „Toji dainos galia… Lionginas Abarius“ (Vilnius: Kultūros studijos, 2018).

Liongino Abariaus sūnus – žinomas džiazo pianistas ir kompozitorius Gintautas Abarius (1959–2010), dukra – choro dirigentė ir pedagogė Daina Lazauskienė.

Atsisveikinimas su velioniu vyks 2022 m. balandžio 29 d. (penktadienis) nuo 16:00 val. Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“ VI salėje (Olandų g. 22, Vilnius).

Šv. Mišios – balandžio 30 d. (šeštadienį) 8:00 val. Vilniaus šv. vyskup. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos šv. Kazimiero kopyčioje.

Laidotuvės balandžio 30 d. (šeštadienį). 12 val. urnos išnešimas. Laidotuvės Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Artimieji prašo atvykusiųjų pagerbti velionio atminimą apsiribojant vienu gėlės žiedu ir dėkoja už suprantingumą.

Parengė Rolandas Aidukas.