Paieška

Koncerto “Lielais Dzintars” salėje atgarsiai

Po ilgų veiklos suvaržymų, chorams itin svarbu atnaujinti veiklą. Tad Lietuvos jungtinis studentų choras su didžiuliu užsidegimu ėmėsi naujo projekto – visą vasarą ruošėsi, repetavo, kartojo išmoktus kūrinius ir jau rugsėjo 19 d. surengė didžiulį tarptautinį renginį: prestižinėje Latvijos koncertų salėje „Lielais Dzintars“ (Didysis gintaras) Liepojoje, įspūdingame koncerte dainavo jungtinis Kuržemės choras (Latvija) ir jungtinis Lietuvos studentų choras.


Artėjant studentų dainų šventei GAUDEAMUS, kuri vyks 2022 metų birželį Vilniuje, studentų chorai pradėjo naują sezoną ambicingu projektu – vienoje geriausių Europos koncertų salių susivienijo per 100 choristų ir atliko didžiąją dalį būsimos studentų šventės programos. Jungtinį chorą sudarė Vilniaus universiteto choro „Gaudeamus” (vad. R. Gelgotienė), Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos choro „Ave vita” (vad. K. Barisas), Kauno technologijos universiteto choro „Jaunystė” (vad. D. Beinarytė) ir Klaipėdos universiteto choro „Pajūrio aidos” (vad. A. Šumskis) dainininkai.


Pirmoje koncerto dalyje pasirodė net šeši Kuržemės chorai, susijungę į bendrą chorą. Jie atliko keletą latviškų dainų, vieną iš jų dirigavo prof. Edgars Račevskis, kurį chorai sveikino 85-ojo gimtadienio proga. Edgars Račevskis – ilgametis GAUDEAMUS dainų šventės dirigentas, daug metų dirbęs Liepojos universitete.


Sveikinimo kalbą sakė Liepojos universiteto rektorė Dace Markus. Vėliau lietuvių jungtinis studentų choras atliko keletą dainų iš būsimos studentų dainų šventės programos: Rasos Gelgotienės vadovaujama nuskambėjo Vilijos Mažintaitės „Ne dėl žalio vyno”, Kastytis Barisas dirigavo Vaclovo Augustino „Gedimino miesto šviesą” ir Laimio Vilkončiaus „Nykštukus“, Algirdas Šumskis – Roberto Varno „Lek gerve“, o Danguolė Beinarytė, akomponuojant Rimvydui Mitkui, smagiai publiką nuteikė Vytauto Kernagio dainų popuri. Koncerto pabaigai latvių ir lietuvių chorai susijungė latviškai dainai „Rita un vakara dziesma”, kurią dirigavo Ilze Valce. Baigiamuoju renginio akcentu tapo jungtinio choro atliekami Latvijos ir Lietuvos himnai. Prof. Edgars Račevskis dirigavo „Dievs sveti Latviju”, o Rasa Gelgotienė – „Tautišką giesmę”.

Šis projektas, dalyvių ir organizatorių nuomone, yra labai reikalingas, tad jau yra svarstomas projekto tęstinumas ir kitais metais.