Paieška

Kviečiame į Visuotinį LCHS narių susirinkimą

2023 m. vasario 5 dieną, 12 val. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius) vyks Visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas.

Darbotvarkės pagrindiniai klausimai – 2022 m. veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas, taip pat – LCHS Prezidento rinkimai 2023-2027 m. kadencijai.

Kviečiame teikti kandidatūras Lietuvos chorų sąjungos prezidento, bei tarybos nario pareigoms užimti.

Kandidatuojantysis į LCHS Prezidento pareigas turi:

iki 2023 m. sausio 16 d. užregistruoti savo kandidatūrą atsiunčiant trumpą prisistatymą ir planuojamą 2023-2027 m. strateginės Lietuvos chorų sąjungos veiklos planą el.paštu adresu: info@lchs.lt

Kandidatuojantysis į LCHS Tarybos nario pareigas turi:

iki 2023 m. sausio 16 d. iškelti savo kandidatūrą el.pašto adresu: info@lchs.lt

Prezidentas ir taryba renkami ketveriems metams.

Preliminari Visuotinio LCHS narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. LCHS 2022 m. veiklos ataskaita;
  2. Revizijos komisijos 2022 metų finansinės ataskaitos patikrinimo išvados;
  3. LCHS Prezidento ir Tarybos rinkimai;
  4. LCHS 2023 m. planuojamos veiklos pristatymas;
  5. Diskusijos, siūlymai, kiti klausimai;
  6. LCHS premijų laureatų apdovanojimas.