Paieška

Kviečiame teikti paraiškas kitų metų projektų finansavimui gauti

Gerbiami kolegos, LCHS nariai, 
Kultūros taryba pakeitė projektų paraiškų pateikimo laiką – jau vasarą turime pateikti projektą 2023 metų veiklos finansavimui.
Jau turime nusistovėjusią, pagal visuotiniame LCHS narių susirinkime nustatytus prioritetus suformuotą mūsų veiklos strategiją, ir pagrindiniai mūsų renginiai bei finansavimo poreikiai nesikeičia: turime eilutes Vasaros akademijai, veiklos viešinimui, premijoms chorų dirigentams, LMTA studentų aranžuočių konkursui, chorinių kūrinių užsakymams bei leidybai, chorų dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose startinio mokesčio apmokėjimui.
Tačiau dalį mūsų kasmetinio biudžeto sudarome atsižvelgdami į Jūsų planuojamus renginius, todėl vėl kviečiame teikti LCHS tarybai prašymus dėl Jūsų veiklų finansavimo. Primename, kad LCHS negali finansuoti projektų, kuriems gautas pilnas ar dalinis finansavimas iš Kultūros tarybos.
Kokias paraiškas ir kokias išlaidų rūšis LCHS galėtų finansuoti? Esame kūrybinė organizacija, kuri turi rūpintis savo narių, t.y. Lietuvos chorų dirigentų, kūrybinės, profesinės veiklos skatinimu. Todėl mes stengsimės finansuoti tokias išlaidų eilutes, kaip honorarai chorų dirigentams Jūsų organizuojamuose renginiuose, apmokėjimas komisijos nariams jaunųjų dirigentų bei chorų konkursuose, kursai chorų dirigentams ir pan.
Žinome ir suprantame, jog mūsų – chorų dirigentų – nuolatinis rūpestis ir galvos skausmas yra repertuaras. Todėl plėsime mūsų leidybinę veiklą, mėginsime finansuoti kūrinių užsakymus kompozitoriams.
Didelį susirūpinimą kelia choro dirigentų pamainos – jaunųjų chorvedžių rengimas. Labai nedaug jaunimo renkasi šią profesiją, todėl remsime jaunųjų dirigentų konkursus.
Iš chorams skirtų renginių atkreipsime dėmesį į tokius, kurie skirti ne vienam chorui, o kokiai nors chorų grupei – pvz, kažkurio regiono chorams, studentų chorams, moterų, vyrų, senjorų chorams arba mokymams chorų dirigentams, vokalo kursams ir panašiai, tačiau ir šiuose renginiuose finansavimo eilutės turėtų buti skirtos chorų dirigentų honorarams, lektorių bei komisijos narių užmokesčiui, kūrinių sukūrimui ir t.t.
Lauksime Jūsų prašymų finansuoti iki 2022 m. birželio mėn. 17 d.
Jei turite klausimų arba norite pasitarti – skambinkite LCHS prezidentei Rasai Gelgotienei, tel. 8 615 70 810 arba administratorei Astai Balnionytei-Grajevskei tel. 8 603 07 851