Paieška

Lietuvos chorų sąjunga: ką nuveikėme 2020-aisiais?

Kai už lango balti medžiai, o namų stogai pasipuošę aukštomis sniego kepurėmis, mes privalome slėpti dainuojančiąją savo veido pusę ir geriau nelįsti iš namų… Tad radę laisvą minutę prisiminkime šiuos nelengvus Chorų sąjungai metus.

Pakalbinau Lietuvos chorų sąjungos (LCHS) prezidentę Rasą Gelgotienę:

„Norisi pasidžiaugti, jog Chorų sąjungos veikloje pagaliau, Kultūros tarybos skiriamų lėšų dėka, atsiranda stabilumo ir galime išgryninti prioritetus. Kadangi dabar esame Kūrybinė sąjunga, mūsų dėmesio centre atsiranda būtent pats choro dirigentas – kūrėjas, asmenybė, suburianti meninei veiklai chorinio dainavimo mėgėjus.

Todėl siekiame  įvertinti choro dirigentų darbą specialiomis premijomis, kelti profesijos prestižą ir dirigentų žinomumą (tam skirta ir FB rubrika ,,Trys trečiadienio klausimai” ir straipsniai Muzikos baruose, choras.lt puslapyje), palengvinti chorvedžių darbą užsakant ir išleidžiant naujus kūrinius, padėti kelti kvalifikaciją labai specializuotais, būtent chorvedžiams pritaikytais seminarais bei mokymų ciklais. Visas šias prioritetines veiklas tęsime ir 2021 metais – iškart galiu pasidžiaugti, jog finansavimą iš Kultūros tarybos jau gavome.

Labai norisi sulaukti savo narių aktyvumo, idėjų, pasiūlymų, nes sąjunga yra būtent ta organizacija, kuri mus jungia, ir kurioje mes tik visi kartu galime nuveikti daug gražių darbų.”

Taigi, kokie svarbiausi darbai nuveikti 2020 metais?

Buvo parodytas dėmesys Vilniaus ir Kauno apskričių suaugusiųjų chorams. Jiems mokymus organizavo Audronė Stepankevičiūtė. Lietuvos chorų sąjunga atkreipė didesnį dėmesį į moterų chorų problemas ir ta proga Judita Kiaulakytė Klaipėdoje suorganizavo tarptautinį seminarą Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių vadovams. Kadangi moterų chorams labiausiai trūksta repertuaro, LCHS užsakius, Vaclovas Augustinas ir Donatas Zakaras parašė po kūrinį ir abu buvo LCHS išleisti atskirais leidiniais (V. Augustino „Tas spindulys“ bei D. Zakaro „Ave, maris stella“). Bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos ir teatro akademija buvo surengtas I-asis lietuvių liaudies dainos chorinės plėtotės konkursas,  jo laimėtojų (I – III vietos ir simpatijų prizo) kūriniai buvo išleisti atskiru leidiniu. Tai  didelė paskata jauniems kūrėjams, ateities chorų vadovams. Šiemet LCHS praplėtė konkursą mėgėjų chorų kategorija.

Siekdama įvertinti, atkreipti visuomenės dėmesį į garbingą bei labai prasmingą chorvedžio profesiją, kelti jos prestižą LCHS įsteigė ir paskyrė premijas už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje Lietuvos chorvedžiams. Renata Blaževič viešino ir bandė atskleisti asmenybes, imdama interviu iš 14-os choro vadovų rubrikoje „Trys trečiadienio klausimai choro dirigentui“ LCHS Facebook paskyroje. Tai bus daroma ir ateityje.

Susirūpinus Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų situacija, Rūta Girdzijauskienė  LCHS užsakymu atliko tyrimą apie Lietuvos universitetų chorų būklę bei publikavo „Muzikos baruose“. Toliau planuoja tyrimą pristatyti mokslinėse konferencijose, leidiniuose, radijo laidose ir kt.

Atliktas tyrimas „Lietuvos chorų situacija karantino metu“ (L. Balandis), mokymai „Nuotolinis darbas su choru“.

Buvo pasirašyta bendradarbiavimo tarp LCHS ir Tarpregioninės viešosios organizacijos „Vaikų ir jaunimo chorų Rusijos Federacijos Šiaurės Vakarų regiono dirigentų asociacija“ sutartis. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įvairių savivaldybių kultūros centrais, su choras.lt portalu, vasario mėn. per pakartotinį visuotinį suvažiavimą pagaliau patvirtinti LCHS įstatai, buvo rašomi raštai įvairioms politinėms institucijoms nušviečiant situaciją ir raginant prisidėti prie chorinės kultūros plėtojimo.

Dėl pandemijos daug renginių nusikėlė arba pakeitė formas. „Vasaros akademija“ vyko kartu su „Junior Choir Camp 2020“ ir suteikė visiems ypatingai daug džiaugsmo šiose pasikeitusiose gyvenimo sąlygose.

Smagiai vyko projektas „Skambantys skverai“, kuriame dalyvavo 12 chorų.

Taigi, veiklos šiomis pasikeitusiomis sąlygomis buvo nemažai. Labai norisi tikėti, jog užsitęsusi pandemija greitai pasitrauks ir tai chorams bus į naudą, nes taip ilgai buvę namuose dainininkai tiesiog veržte veršis į chorus!

Rasa Viskantaitė