Paieška

Lietuvos chorų sąjunga: ką nuveikėme 2023-aisiais?

2023 metai. Baigėsi karantinas, bet Ukrainoje tęsiasi žiaurus karas ir dar prasidėjo žudynės Šventojoje žemėje. Visa tai labai veikia mus, nors ir gyvenančius dar Dievo užantyje. Išlieka tie, kurie nepasiduoda blogio jėgoms ir randa atsvarą tikėjime arba mene. 

Litvakas iš Alytaus, inžinierius, subtilaus skonio skulptorius Saadia Bahatas paklaustas, iš kur sėmėsi stiprybės konclageryje, sakė: kas nebuvo stiprus, kas buvo pesimistas – negalėjo išgyventi. Kartą žurnalistė paklausė: ar jūs buvote liūdni holokausto metu? Saadia Bahatas atsakė: žinoma, ne. Nebuvo laiko būti liūdnam. Kas buvo liūdnas – negyveno ilgiau nei dieną ar dvi. Kai mus varė iš vienos stovyklos į kitą, mintyse dainuodavau. Ir žinojau, kad viskas priklauso tik nuo manęs paties. Mokėjau kelias dainas iš geto ir mokyklos. Juk aš – Petro Vileišio mokinys, o mokykloje turėjome tokį posakį: Petro Vileišio mokinys gėdos nepadarys.

Ar turi daina tokią reikšmę dabar? Ar gelbsti chorinis dainavimas nuo depresijos, nevilties, sunkumų? Manau, kad taip. Ir džiaugiuosi tais, kurie supranta, koks svarbus dainavimas chore žmogaus dvasiai, jo socializavimuisi ir išlikimui taikoje su savimi ir kitais.

Lietuvos Chorų sąjunga (LCHS), su prezidente Rasa Gelgotiene priešaky brėžia kryptį į viltingą dainuojančios Lietuvos ateitį. Prisiminkime, kas gi nuveikta 2023-aisias.

Visuotinis LCHS narių susirinkimas įvyko vasario 5 d. ir buvo perrinkta prezidentė Rasa Gelgotienė 2023-2027 m. kadencijai. Naujai išrinkta taryba: Vytautas Miškinis, Regina Maleckaitė, Danguolė Beinarytė, Silvija Pročkytė, Vilija Mažintaitė, Kęstutis Jakeliūnas, Tomas Ambrozaitis, Algirdas Šumskis, Dainius Puišys, Audronė Stepankevičiūtė, Kastytis Barisas, Arvydas Girdzijauskas.

Buvo paskirtos premijos už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje. Šiemet konkursas sulaukė 11 paraiškų, o komisijos sprendimu premijos buvo skirtos 8-iems. Po 875 eurus buvo paskatinti šie chorų vadovai:

Mindaugas Žalalis, Jolita Vaitkevičienė, Gražvydas Jegnoras, Ausma Sakalauskaitė, Tomas Lapinskas, Vilma Masienė, Jurgita Jašauskienė, Audrius Petrauskas. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkas D. Puišys, nariai: K. Jakeliūnas, J. Kiaulakytė, G. Kumpienė, V. Katinienė, R. Štreimikytė, R. Kraucevičiūtė, R. Adomaitis, M. Radzevičius, A. Dambrauskas, A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė. Premijas įsteigė LCHS, o projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba (LKT). Šios premijos suteikia galimybę būti pastebėtam ir įvertintam.

Vasario 24 d., Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko Respublikinis Juozo Gruodžio jaunųjų choro dirigentų konkursas.

Jaunuosius dirigentus vertino: I. Gražulytė, A. Dambrauskas, R. Maleckaitė. Buvo išdalinti 6 pirmojo, 8 – antrojo ir 4 – trečiojo laipsnio diplomai.

Nuaidėjo jau 2 koncertai Paryžiuje Madelaine bažnyčioje. Pirmame 8-ių (“Virgo”, “Vaidilutės”, “Ave vita”, “Dobilas”, “Gaudeamus”, “Dagilėlis”, “Dangė”, “Viktorija”), o antrame 9-ių (“Diemedis”, “Suvalkija”, “Pro musica”, “Aidas”, “Nona”, “Pavasaris”, “Canticum novum”, “Varpelis”, J. Gruodžio konservatorijos mišrus choras) kolektyvų atstovai pristatė būsimos 2024 metų dainų šventės programą. Koncertuose dirigavo dalyvavusių chorų vadovai, skambėjo J. Naujalio motetai ir kūriniai iš būsimos dainų šventės repertuaro. Tai buvo puiki dainų šventės reklama pasauliui, nes Madelaine bažnyčioje į koncertus visada susirenka gausus būrys turistų. Koncertus Paryžiuje remė LKT, Vilniaus savivaldybė. Lietuvos Respublikos Ambasada Paryžiuje taip pat finansiškai ir ne tik prisidėjo prie projekto įgyvendinimo (sukvietė diplomatinį korpusą į koncertus, priėmė dainininkus repetuoti Ambasados patalpose), mat Ambasadorius Nerijus Aleksiejūnas labai tikėjo šiuo projektu. Tačiau labiausiai prisidėjo kolektyvų nariai, kurie skyrė dideles asmenines lėšas (kelionei ir pragyvenimui) tam, kad įvyktų šie koncertai.

Kovo 31 d. įvyko III respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas prof. Petro Bingelio atminimui. Jame dalyvavo 21 jaunasis dirigentas iš Kauno, 1 iš Šiaulių ir 1 iš Biržų.

Balandžio 21 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos salėje vyko jau tradiciniu tapęs Jaunimo mišrių chorų festivalis “Ąžuolėlis šimtašakis”. 

Festivalyje dalyvavo: Kauno „Aušros” gimnazijos mišrus choras „Aušra”, vad. Dainius Druskis, Kauno VDU „Rasos” gimnazijos mišrus jaunimo choras „Gaja”, vad. Gintarė Jurgilė ir Ramūnas Baranauskas, Kauno jėzuitų gimnazijos mišrus choras „Venimus”, vad. Erika Lukšienė, Kauno LSMU gimnazijos mišrus jaunimo choras „Ave Musica”, vad. Giedrė Druskienė, Kauno „Vyturio” gimnazijos mišrus choras „Vyturys”, vad. Vita Rusteikienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišrus choras, vad. Vilma Masienė, chormeist. Ramutė Štreimikytė. 

Balandžio 26 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmų Kamerinėje salėje vyko tarptautinė konferencija „Berniukų chorinio dainavimo raida Baltijos šalyse ir Ukrainoje“, skirta Hermano Perelšteino 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Pranešimus skaitė lektoriai: prof. Hirvo Surva, prof. Romans Vanags, doc. Rubenas Tolmačiovas, doc. dr. Laima Budzinauskienė, prof. Vytautas Miškinis.

Konferenciją organizavo Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija, partnerė – LCHS.

Gegužės 14 d. – chorų stovykla (pasiruošimas 2024 m. jubiliejinei Dainų šventei) ir Dainų šventės 100-mečiui skirtas koncertas Punske (Lenkija). Jungtiniame chorų koncerte dalyvavo Punsko Lietuvių kultūros namų choras ir Lietuvos chorai iš Šilutės, Šilalės, Plungės, Kauno, Marijampolės.

Chorų šventė “Su Jūra dainuok – XIX” Palangoje vyko birželio 10-11 d. Joje dalyvavo 8 moterų ir 4 vyrų chorai iš Kauno, Kauno raj., Linkuvos, Jurbarko, Gargždų, Jonavos, Palangos, Vilniaus. Chorai skambiu dainavimu pripildė miesto skverus, aikštes, Kurhauzo terasą, bažnyčią ir Basanavičiaus gatvę suteikdami daug džiaugsmo poilsiautojams.

Birželio 25 d. nuaidėjo IX-asis chorų festivalis „Aloyzai Lietuvoje – Lietuvai“. Choro dirigentui ir dainų autoriui Aloyzui Žiliui kilo mintis suburti šio reto, iš Italijos kilusio vardo bendravardžius Lietuvoje. Šiuo metu jų rado per 70. Tarp jų ir trys moterys. Festivalyje dalyvavo: Klaipėdos m. kultūros centro moterų choras “Dangė”, vad. Judita Kiaulakytė, Kauno r. sav. Babtų kultūros centro moterų choras “Gynia”, vad. Danutė Šakalienė, mišrus choras “Plungė”, vad. Rita Urniežienė, Šiaulių r. sav. kultūros centro moterų ansamblis “Melodija”, vad. Daina Kavaliauskienė, Kretingos TAU moterų ansamblis “Svajonių aidas”, vad. Aloyzas Žilys, Kretingos r. kultūros centro mišrus ansamblis “Svaja”, vad. Aloyzas Žilys

Rugpjūčio 16-20 d. Molėtų raj. “Bebrusų” poilsio namuose įvyko kasmetiniai kvalifikacijos kėlimo kursai Lietuvos chorų dirigentams “XXI-OJI „VASAROS AKADEMIJA“. Rengėjai: Lietuvos chorų sąjunga, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos kultūros taryba. Kursų vadovas – Vytautas Miškinis, choro studijos vadovas – Kęstutis Jakeliūnas, koncertmeisteris – Rimvydas Mitkus. Kursų lektoriai: šokėjas, choreografas Märt Agu, Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas Ričardas Doveika, psichologė Laura Dubosaitė, istorikas, archeologas
Rimvydas Laužikas, teisininkas, politikas, diplomatas Algirdas Kumža, chorvedys, kompozitorius Darius Polikaitis, UAB „Skamba“ vadovas Kastytis Narmontas, LCHS prezidentė Rasa Gelgotienė. Kursų kuratorius – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa.

Šiltą, saulėtą rugsėjo 23 d. pajūrin suplūdo šimtai choristų pažymėti Baltų vienybės dieną. Liepojos ,,Lielais dzintars” (,,Didžiojo gintaro”) salėje skambėjo lietuvių ir latvių chorų balsai: Liepojos ,,Intis” bei ,,Atbalss”, Klaipėdos ,,Dangė” ir ,,Cantare”, Šiaulių ,,Studium”, Vilniaus ,,Ave vita”, ,,Gaudeamus” ir ,,Virgo” atliko  atskiras bei jungtinę programą. Reikšmingiausias koncerto akcentas buvo Vytauto Miškinio kantatos ,,Keturi žvilgsniai į Saliamoną” moterų chorui bei styginių orkestrui premjera. Kūrinį atliko trys merginų chorai – ,,Virgo’, ,,Dangė” ir ,,Atbalss”  drauge su VU kameriniu orkestru.

Antroje koncerto dalyje jungtinis lietuvių choras dainavo būsimos dainų šventės kūrinius.

Rugsėjo 24 d. nuo pat ryto ,,Vox maris” konkurse Klaipėdoje varžėsi moterų chorai bei vokaliniai ansambliai. Dalyvavo 8 kolektyvai. Po konkurso vyko seminaras, skirtas moterų chorų vadovams. Konkurse pagrindinius prizus iškovojo Lvivo merginų ansamblis ,,Divochi mriji”, vad. Nadja Povoroznik  ir Vilniaus kolegijos merginų choras ,,Vaidilutės”, vad. Genovaitė Kumpienė.

LCHS įsteigė apdovanojimus geriausiam lietuvių choro dirigentui (G. Kumpienė, laimėjo 300 eurų) ir geriausiam lietuvių ansamblių vadovui (D. Kerevičius laimėjo 200 eurų).

Po apdovanojimų ceremonijos klausytojų laukė didelis Baltų vienybės dienos koncertas, kuriame, be aukščiau minėtų kolektyvų, dalyvavo dar vienas latvių choras – Rygos universiteto moterų choras ,,Balta” .

Antrąjį kartą suskambo jau atliekama net keturių moterų chorų (,,Virgo“,  ,,Atbalss “, ,,Dangė” ir  ,,Balta“)  Vytauto Miškinio ,,Keturi žvilgsniai į Saliamoną” kantata. Premjeroje dalyvavo ir autorius.

Latvių chorai padainavo keletą dainų iš savo ką tik praėjusios, 150 metų sukaktį minėjusios Dainų šventės. Lietuvių jungtinis choras atliko savo būsimos šventės programą, o renginį užbaigė visų darniai giedamos ,,Kur giria žaliuoja ” ir ,,Pūt vejini”. Organizatoriai: LCHS, Liepojos universitetas, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai.

Rugsėjo 30 d. Biržuose vyko V-asis Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis “Tokia esu”. Programoje dalyvavo: Joniškio KC moterų vokalinis ansamblis „Harmonija“, vad. Mykolas Treščenkinas, Kupiškio KC moterų vokalinis ansamblis „Versmė“, vad. Nidija Sankauskienė, Miežiškių KC moterų vokalinis ansamblis „Vėjūnė“, vad. Lina Kairytė, Rokiškio KC moterų choras „Medeina“, vad. Giedra Markevičienė, Žagarės KC moterų choras, vad. Meilutė Girskienė, Pakruojo KC Rozalimo skyriaus moterų choras “Gaudulė”, vad. Jūratė Skorupskienė, Linkuvos KC moterų choras „Mūša“, vad. Methardas Zubas ir Biržų KC moterų choras „Agluona“, vad. Ieva Morkūnaitė.Kolektyvai atlikę po du kūrinius būrėsi į jungtinį chorą ir ši programos dalis klausytojams paliko didžiausią įspūdį.

Spalio 22 d. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 4-ąjį kartą skambėjo chorinės muzikos šventė „Cantate Palangai“. Kiekvienais metais renginys stebina originaliais, Lietuvoje retai skambančiais stambios formos chorinės muzikos kūriniais šiemet vėl dovanojo neeilinę muzikinę – sakralinę patirtį su pasaulinį populiarumą pelniusiu kūriniu. Palangiškiai ir miesto svečiai turėjo unikalią galimybę išgirsti šiuolaikinio kompozitoriaus sero Karlo Dženkinso „Symphonic Adiemus“. Šiemet „Cantate Palangai“ dalyvavo: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras, vad. Tomas Ambrozaitis, Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Atžalynas“, vad. Mindaugas Žalalis, Pasvalio mišrus choras „Canticum Novum“, vad. Rimvydas Mitkus, Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“, vad. Kristina Rimienė, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišrus choras „Cantare“, vad. Ramūnas Baršauskas bei Valstybinis choras „Vilnius“, vad. Artūras Dambrauskas.

„Cantate Palangai“ iniciatorius – Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vad. Edmundas Jucevičus. „Nepaprastai džiugu, kad vyksta gražus bendradarbiavimas tarp chorų vadovų, vasarą susitinkame kvalifikacijos tobulinimo stovyklose, kuriose dažnai gimsta puikios idėjos. Dėka gerųjų patirčių, šiemet turėjome galimybę į Palangą atvežti išties nuostabų kūrinį“, – dalijasi Edmundas Jucevičius.

Lapkričio 17-18 d. Vilniuje vyko Europos chorų asociacijos Generalinė asamblėja, kurios metu sulaukėme svečių iš visų svarbiausių Europos chorinės muzikos asociacijų, federacijų ir sąjungų. Jų vadovai dvi dienas diskutavo apie Europos chorinės kultūros politiką, klausėsi Lietuvos chorų koncertų ir plačiau susipažino su Dainų šventės tradicija. Europos chorų asociacija, kuriai priklauso daugiau kaip 60 organizacijų iš 41 valstybės, rūpinasi chorinės muzikos politika ir atstovauja chorinę muziką Europos parlamente. Asociacijos Generalinė asamblėja kasmet vyksta vis kitame Europos mieste, kuriam suteikiama proga ne tik priimti svečius, bet ir pristatyti savo kultūrą. Posėdžius praturtino Lietuvos chorų: „Jauna muzika”, merginų choro „Liepaitės” koncertai. O chorai: „Artyn”, „Ave Vita”, „Ugnelė” ir „Sonoros” pasirodymus surengė Vilniaus oro uoste.

Lietuvos dalyvavimas Europos chorų asociacijos veikloje aktyvus ir dėl to, kad mūsų šalis pirmą kartą turi po atstovą tiek asociacijos taryboje, tiek jaunimo komitete. Generalinėje asamblėjoje Vilniuje dalyvavo 120 profesionalų iš 26 Europos valstybių.

Lapkričio 24–26 d. Šiauliuose vyko metodinė – praktinė konferencija “Ateities balsai”. Dalyvavo lektoriai: Laura Dubosaitė (Lietuva), Clemens Flämig (Vokietija), Romualdas Gražinis (Lietuva), Josep Vila Jover (Ispanija), Daiva Kembrienė (Lietuva), Valerija Skapienė (Lietuva), Remigijus Adomaitis (Lietuva). Baigiamajame tarptautinio vaikų ir jaunimo chorų festivalio „Ateities balsai” koncerte, kurį organizavo Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykla, susitiko tikri chorinės muzikos ambasadoriai: charizmatiškasis Katalonijos vaikų choras Veus (Barselona, Ispanija), vienas seniausių Vokietijos berniukų ir jaunuolių choras Stadsingechor Halle (Halle/Saale, Vokietija), kurio istorija prasideda 1116m., Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos, iškilių Lietuvos menininkų kalvės, moksleivių choras ir festivalio šeimininkas bei pagrindinis organizatorius – „Dagilėlis”.

Kolektyvai Šiaulių miesto publikai dovanojo išskirtinai spalvingą programą, kurioje skambėjo baroko muzikos šedevrai, šiuolaikiniai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, praturtinti įdomiais choreografijos ir dramaturgijos elementais.

Gruodžio 10 d. –  festivalio “Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant” adventinis koncertas susitikimas – popietė (žemaičių kalba) Varnių Kultūros centre. Dalyvavo Kretingos Kultūros centro mišrus ansamblis “Svaja”.

Gruodžio 19 d. Alytaus Rotušės aikštėje šalia miesto Kalėdų eglės gražiausias kalėdines giesmes dainavo KALĖDŲ CHORAS. Dalyvavo Alytaus kultūros centro kamerinis choras ,,Varsa“, Alytaus jaunimo centro, Panemunės ir Dainavos  progimnazijos, šv. Benedikto gimnazijos auklėtiniai ir visi norintys miestelėnai. Tai buvo gražus ir šiltas vakaras.

Šiemet 11 chorų ir vokalinių ansamblių pasinaudojo viena iš LKT Strateginės programos veiklų – tarptautinio dalyvio mokesčio kompensavimu. Tai – vokalinis ansamblis “Raskila”, vad.  L.Kairytė (“Vox Maris” konkursas), Palangos kamerinis choras, vad. E. Jucevičius (“Hull International Choir Competition 2023”, Hull, Didžioji Britanija), “Saluto”, vad. R. Štreimikytė, (J. Naujalio konkursas), Bernardinų giedojimo mokyklos choras “Serafimai”, vad. E. Ignatavičienė (J. Naujalio konkursas), Harmonija”, vad.  I. Zalanskienė (festivalis – konkursas ,,Lisbon Sings“), “Dangė”, vad. J. Kiaulakytė (tarptautinis chorinės muzikos festivalis ‚Auksinė Šalčios juosta“), “Nona”, vad. J. Jašauskienė (tarptautinis chorinės muzikos festivalis ‚Auksinė Šalčios juosta“), Jurbarko “Saulė”, vad. D. Lapienė (“Vox Maris”), “Vaidilutės”, vad. G. Kumpienė (“Vox Maris”), “Dobilas”, vad. I. Garla (tarptautinis chorinės muzikos festivalis ‚Auksinė Šalčios juosta“), “Melodija”, vad. D. Kavaliauskienė (“Vox Maris”).

Visus šiuos projektus finansavo LCHS iš LKT lėšų. LCHS taryba stengėsi, jog finansinė parama pasiektų kuo daugiau chorų vadovų.

Šiais metais birželio – rugsėjo mėnesiais ir vėl pavyko įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą “Skambantys skverai”. Projekto pagrindinė mintis – netikėtose Vilniaus miesto erdvėse (skveruose, parkeliuose, gatvėse) be jokios išankstinės reklamos chorai dovanoja savo dainas miesto gyventojams ir svečiams. Šiais metais Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras “Dobilas”, vad. I. Garla dainavo prie Žemės ūkio ministerijos, choras “Langas”, vad. R. Kraucevičiūtė – Bernardinų sodo prieigose ir prie viešbučio “Radisson Collection Astorija”, vyrų choras “Varpas”, vad. T. Vavilovas – prie “Senjorų avilio”, Šv. Kazimiero bažnyčios mišrus choras “Ave verum”, vad. V. Ruzgys – prie paminklo J. Basanavičiui, Lietuvos mokslų akademijos choras, vad. J. Taučaitė – V. Kudirkos aikštėje.

Gruodžio 9 – 22 d. vyko LKT finansuojamas (iš programos “Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas”) berniukų chorų festivalis – akcija “Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją”. Koncertai vyko Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Dalyvavo berniukų chorai: “Ąžuoliukas”, “Dagilėlis”, “Gintarėlis”. Skambėjo C. Saint – Saens “Kalėdų oratorija”, J. Naujalio “Sveikas, Jėzau gimusis” ir “Tyliąją naktį”.

Meno kūrėjo statusas šiemet suteiktas 5 asmenims: Vilijai Mažintaitei, Rolandui Aidukui, Edmundui Jucevičiui, Linai Kairytei bei Vytautui Valiui. LCHS visada priima prašymus ir labai skatina teikti dokumentus.

Chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė rūpinasi ne tik Lietuvos chorų vadovais, bet ir kolegomis Ukrainoje. Ukrainos chorų dirigentams pervesta 3705 eurų suma. Prezidentės paraginti šiemet Lietuvos žmonės paaukojo 3398 eurus, o LCHS pridėjo dar 307 eurus ir ši suma bus išdalinta 39 Ukrainos chorų dirigentams po 95 eurus. Tai – maksimali suma, nuo kurios Ukrainoje neatskaičiuojami mokesčiai.

LCHS prezidentė Rasa Gelgotienė džiaugiasi, jog Chorų sąjungos veikloje pagaliau, Kultūros tarybos skiriamų lėšų dėka, atsiranda stabilumo ir galima išgryninti prioritetus. Kadangi dabar LCHS – kūrybinė sąjunga, tai dėmesio centre atsiranda pats choro dirigentas – kūrėjas, asmenybė, suburianti meninei veiklai chorinio dainavimo mėgėjus. Todėl LCHS siekia  įvertinti choro dirigentų darbą specialiomis premijomis, kelti profesijos prestižą ir dirigentų žinomumą (tam skirti straipsniai Muzikos baruose, choras.lt puslapyje), padėti kelti kvalifikaciją labai specializuotais, būtent chorvedžiams pritaikytais seminarais bei mokymų ciklais.

Nuveikta tikrai daug. Pagaliau, atrodo, LCHS prezidentės, chorų dirigentų veiklumo ir Kultūros tarybos dėka kaip avily bitutės juda kiekvienas Lietuvos kampelis skleisdamas giesmę, šilumą ir bičiulystę kiekvienam, kas nori paragauti chorinio dainavimo medaus. Lai kuo daugiau šalies piliečių skanauja jūsų medų! Skonėkitės ir patys, mieli chorvedžiai su stipriu tikėjimu ir dideliu giesmininkų būriu artėdami link mūsų didžiojo avilio Vingio parke.

Rasa Viskantaitė