Paieška

Meno kūrėjo statuso suteikimas

Mieli chorų sąjungos nariai,

primename, kad vis dar galite siųsti prašymus meno kūrėjo statusui suteikti. Jų laukiame iki 2018 m. gruodžio 3 d. el. paštu – info@lchs.lt.
Pakanka išsamaus Jūsų kūrybinės veiklos aprašymo: dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose festivaliuose, konkursuose, reikšmingi koncertai Lietuvoje ir užsienyje (ypač žymiose koncertų salėse), dėstymas aukštosiose mokyklose, dirigavimas Dainų šventėje, įskaitant regionines ir moksleivių, įrašai, mokslinė veikla, leidiniai. Jei turite kūrinių aranžuočių, straipsnių ir pan. – išvardinkite.
Dokumentų įrodančių visą veiklą siųsti nereikia, tačiau pageidaujama.

Artimiausias tarybos susirinkimas, dėl meno kūrėjo statuso suteikimo skelbiamas 2018 m. gruodžio mėn. 5 d., Vilniuje. Dėl kylančių klausimų ir daugiau infomacijos kreipkitės į LCHS administratorę Evelina Staniulytę +37066972209 info@lchs.lt

Daugiau informacijos: https://lchs.lt/naujienos/lchs-nariai-kvieciami-teikti-prasymus-meno-kurejo-statusui-suteikti/