Paieška

Netekome prof. P. Bingelio

Mirė Kauno valstybinio choro įkūrėjas, meno vadovas ir vyriausias dirigentas, pedagogas, Lietuvos ir Kauno miesto politinis ir visuomenės veikėjas, Nacionalinės premijos laureatas prof. Petras Bingelis. 2021 metų sausio 3 d. jam būtų suėję 78 metai.

Vienas ryškiausių nūdienos Lietuvos muzikų P. Bingelis Kauno valstybiniam chorui vadovavo nuo pirmosios repeticijos – 1969 metų spalio 23 dienos.

P. Bingelis gimė 1943-iųjų sausio 3 dieną Varėnos raj. Mardasavo kaime. 1960–1964 metais studijavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (Vilniaus konservatorija).

1964–1969 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

1975–1976 metais dirigentas stažavosi Leipcigo konservatorijoje pas žymius muzikus – Rolfą Reuterį ir Kurtą Masurą.

Maestro P. Bingelio veikla 1993-iaisiais buvo įvertinta aukščiausiu Lietuvos apdovanojimu – Nacionaline kultūros ir meno premija.

1995 metais dirigentas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, 2003 metais ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, 2004 metais išrinktas įsimintiniausiu Kauno menininku, 2005 metais už nuopelnus Kauno miestui jam suteiktas I laipsnio Santakos garbės ženklas.

P. Bingelis kasmet parengdavo programų drauge su Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos valstybiniu, Kauno miesto simfoniniais ir Lietuvos kameriniu orkestrais.

Nuo 1970 metų P. Bingelis buvo Dainų švenčių, kurios yra įtrauktos į UNESCO globojamų pasaulio vertybių paveldą, vyriausiasis dirigentas.

P. Bingelis taip pat yra Pažaislio muzikos festivalio įkūrėjas ir meno vadovas. 1997–1998 Tarptautinio „Vilniaus festivalio“ vyriausiasis chormeisteris.

Jo vadovaujamas choras išpopuliarino Juozo Naujalio, Česlovo Sasnausko, Stasio Šimkaus, Juozo Gruodžio, Balio Dvariono, Juliaus Juzeliūno ir kitų lietuvių kompozitorių dainas ir sudėtingesnius kūrinius, surengė autorinių jubiliejinių koncertų, dalyvavo Lietuvos tautinio atgimimo kultūriniuose renginiuose, Lietuvos kompozitorių sąjungos plenumų ir suvažiavimų koncertuose. 2010 metais Kauno valstybiniam chorui suteiktas „Auksinio disko“ laureato vardas.

P. Bingelis buvo Lietuvos muzikų, Lietuvos chorų sąjungų narys, Kauno Mikalojaus Konstantino Čiurlionio draugijos pirmininkas.

Nuo 1980 m. buvo Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros vyr. dėstytojas, nuo 1992 m. docentas, nuo 1996 m. VDU Muzikos akademijos Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorius.

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas Mindaugas Kvietkauskas reiškia užuojautą mirus profesoriui P. Bingeliui.

„Petro Bingelio vardas ir darbai jau pusę amžiaus, nuo pat pirmosios repeticijos neatsiejami nuo Kauno valstybinio choro, koncertavusio ir mūsų šalies vardą garsinusio visame pasaulyje. Petro Bingelio nuopelnai Lietuvos muzikinei kultūrai išskirtiniai: dirigentas prikėlė žymiausius lietuvių kompozitorių kūrinius, keletą dešimtmečių buvo į UNESCO įtrauktų mūsų dainų švenčių vyriausiuoju dirigentu ir meno vadovu, išugdė gražų būrį jaunųjų dirigentų. Maestro dėka jau 25 metus po Pažaislio vienuolyno skliautais skamba klasikinė ir šiuolaikinė muzika, o Pažaislio muzikos festivalis tapęs vienu iškiliausių mūsų kultūros reiškinių. Netekome didžio talento ir pašaukimo asmenybės. Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, visai kultūros ir meno bendruomenei“, – sako M. Kvietkauskas.

Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nuoširdžią užuojautą.

„Pasak prezidento, šiandien Lietuva atsisveikina su išskirtine, visad optimizmu ir ekspresyvumu tryškusia asmenybe, tikru savo šalies ir jos kultūrinio paveldo mylėtoju. P. Bingelis buvo vienas žymiausių Lietuvos muzikų, be kurio neįsivaizduojama moderniosios Lietuvos muzikos istorija ir šalies kultūros pasaulis. „Tai žmogus, per savo 77 metus, rodos, spėjęs nugyventi net kelis gyvenimus. Sunku patikėti, kiek daug gali nuveikti darbštus kūrėjas, visą save atiduodamas didžiulei aistrai ir misijai – muzikai. Jis ne tik kūrė, dėstė, organizavo muzikinę veiklą, bet ir visada aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, ryškiais mostais keisdamas Kauno ir visos šalies gyvenimą, stiprindamas mūsų visų kultūrinę tapatybę“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

Lietuvos chorų sąjunga reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems mirus maestro Petrui Bingeliui.