Paieška

Naujienos iš Vilniaus chorų mitingo prie savivaldybės

2019 m. vasario 20 d. 12 val. 15 min., pakviesti Lietuvos chorų sąjungos (LCHS), į mitingą prie Vilniaus savivaldybės rinkosi sostinės chorinės bendruomenės nariai: LCHS prezidentė Rasa Gelgotienė, profesoriai Povilas Gylys, Jurijus Kalcas, Dainius Puišys, chorų vadovai Rasa Viskantaitė, Kastytis Barisas, Regina Maleckaitė, chorų prezidentai Vilius Maslauskas, Artūras Mažylis, Rimantas Kiaulakys, įvairių chorų – studentų, vyrų, mišrių – dainininkai. Į mitingą atėjo ir savivaldybės Kultūros ir švietimo komiteto atstovė.

Susirinkusiems kalbėjusieji R. Gelgotienė ir V. Maslauskas konstatavo, kad Lietuvos kultūrai ir visuomenės gerovei labai svarbi sritis – mėgėjų meno veikla – Vilniaus savivaldybėje yra nustumta į užribį. Nežiūrint to, kad yra įstatymas, įpareigojantis Savivaldybes rūpintis mėgėjų meno kolektyvais, puoselėti Dainų švenčių tradiciją, Vilniaus savivaldybė realiai šio įstatymo nevykdo arba vykdo nepakankamai. Iš daugiau nei šimto Dainų šventėse dalyvaujančių Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų, net 48-jų vadovai dirba be atlyginimo. Dirigentai – aukščiausio lygio profesionalai, kurių kolektyvai sėkmingai parengia sudėtingas menines programas, praeina Dainų švenčių perklausas, sutelkia bendram kūrybiniam darbui didelius žmonių būrius, dirba reikšmingą visuomenei darbą – dirba negaudami atlyginimo. Vilniaus savivaldybės biudžete privalo atsirasti eilutė, skirta chorams.

Miesto savivaldybės Kultūros ir švietimo komiteto atstovė į tai atsakė, kad komitetas žino apie padėtį choruose, yra susitikęs ir kalbėjęs su LCHS prezidente ir gavęs pluoštą dokumentų iš LNKC apie chorų apgintas kategorijas ir kita, bei patikino, kad į chorų finansavimo klausimą yra gilinamasi ir pažadėjo, kad jis bus sprendžiamas.

Jungtinis mitingo choras atliko J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“ (dirigavo prof. P. Gylys) ir J. Naujalio „In monte olivetti“ (dirigavo R. Gelgotienė).

Apie pasiruošimą mitingui, bendravimą su Savivaldybe, chorinės bendruomenės reikalavimų esmę papasakojo LCHS prezidentė Rasa Gelgotienė:

– Gerbiama Chorų sąjungos prezidente, kaip pavyko Sąjungos organizuotas mitingas prie Vilniaus savivaldybės?

– Mitingas praėjo tikrai labai gražiai, sutelktai ir sklandžiai. Labai džiaugiuosi, kad susirinko daug žmonių. Ypač smagu, kad matėsi daug jaunimo – vadinasi, jaunimui rūpi miesto ir Lietuvos ateitis, jie nori dalyvauti pilietinėse akcijose ir drąsiai išsakyti savo lūkesčius. Mitingas buvo gražus dar ir tuo, jog visi jo dalyviai skambiai padainavo du gražiausius chorinius kūrinius – J.Gudavičiaus ,,Kur giria žaliuoja“’ ir J. Naujalio ,,In monte Olivetti“. Skambėjo puikiai!
Ilgai neturėjome leidimo jį rengti – iki pat pirmadienio popietės leidimas dar nebuvo duotas.

– Kaip manote, kodėl buvo delsiama duoti leidimą tokiam taikiam mitingui?

– Manau, todėl, kad pirmadienio rytą buvau pakviesta susitikti su Vicemere, buvo pasiūlytos vienkartinės išmokos (chorų vadovams, negaunantiems atlyginimo) – iš viso 40 000 eurų ir prašyta mitingą atšaukti.

– Jūs nesutikote su pasiūlymu 

– Su pasiūlymu skirti išmokas, žinoma, sutikau, nes tai yra būtina, tačiau visiškai nepakankama. Mitingą atšaukti atsisakiau, ir paaiškinau, jog tai žmonių pilietinis balsas, ir savivaldybės funkcionieriams reiktų džiaugtis, sulaukus iš visuomenės žinios, kurioje srityje kas netenkina ir kas yra darytina Vilniaus mieste.

– Gal galėtumėte dar kartą įvardinti vilniečių meno mėgėjų mitinge išsakytą problemą? Galbūt turite išsigryninę ir konkrečiai suformulavę realų poreikį.

– Taip, turime. Šiuo metu mieste turime net 48 niekieno neremiamus mėgėjų meno kolektyvus, kurių vadovai negauna atlyginimo. Šie kolektyvai dalyvauja Dainų šventėse, užtikrina Junesko globojamo nematerialaus paveldo tradiciją. Yra įstatymas, įpareigojantis savivaldybes vykdyti Junesko paveldą. Tai Dainų švenčių įstatymas. Vilniaus savivaldybėje jo nesilaikoma. Tai formali reikalo pusė. Tačiau yra ir dar viena, mano nuomone, dar svarbesnė reikalo pusė – tai supratimas, ką duoda miestui ir jo gyventojams meno mėgėjų judėjimas. Tai kūrybingas laisvalaikis, tai daugybė mėgėjų kolektyvų surengtų koncertų vilniečiams ir miesto svečiams, tai profesionalaus meno vartotojų būrys, tai socialinė reikmė (ypač pagyvenusių žmonių mėgėjų kolektyvai), pagaliau tai – tiesiog kultūringo miesto piliečio auginimas ir bendros miesto kultūros svarbi dalis.
Mėgėjų menui remti iš miesto biudžeto kasmet turėtų būti skiriama apie pusė milijono eurų.
Meno kolektyvams, neturintiems globėjų, turėtų kasmetiniame savivaldybės biudžete atsirasti eilutė. Joje šiuo metu (48 kolektyvams) turėtų būti numatyta (kalbu apie pačią minimaliausią sumą) bent jau 350 000 eurų metams. Tai būtų pats minimumas – vienam kolektyvui apie 7200 eurų, iš kurių pora tūkstančių būtų kolektyvo veiklai metams ir apie 5200 eurų vadovo ir (pirmos ir antros kategorijos chorams) vienam padėjėjui (chormeisteriui ar koncertmeisteriui). Čia skaičius sakau kaip vidurkį – iš tiesų reiktų sumas diferencijuoti, atsižvelgiant į kolektyvo kategoriją.

Tačiau, pabrėžiu – mano pasakyta suma (350000 eurų) yra pati minimaliausia, kuri leistų šiems kolektyvams tik palaikyti gyvastį. Ar tai daug miesto biudžetui? Palyginimui pasakysiu tik vieną skaičių: šviesų festivaliui miestas skyrė 130 000 eurų. Kur vienos dienos renginys, o kur visų metų daugybės žmonių kultūrinė veikla?

– Kaip Jūs manote, ar bus atsižvelgta į piliečių balsą?

– Labai tikiuosi. Artėja savivaldybių rinkimai. Visos kandidatuojančios partijos turėtų girdėti ir matyti, kas vyksta, kokios žmonių nuotaikos. Tikrai negalės pasiteisinti, jog nieko nežinojo apie šią miesto kultūrinę ir visuomeninę socialinę problemą. Tuo labiau, kad naujai išrinktą valdžią, žinoma, pasistengsime tuoj pat informuoti raštišku kreipimusi.

– Ar turite Jūsų idėjoms palankių kandidatų?

– Tikrai nenorėčiau politikuoti ir sakyti agitacinių kalbų. Žmonės dabar aktyvūs, patys stebi politinę situaciją ir vertina kandidatus. Galiu tik pasakyti, jog turime aktyvių chorinės bendruomenės narių tarp kandidatų į savivaldybės tarybą – tai nuolatinis mūsų reikalų gynėjas, Mokslų akademijos choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas (Tėvynės sąjungos, kandidato į merus Kreivio sąraše) ir – pati tik per mitingą sužinojau – mūsų kolega, choro dirigentas, solistas Dainius Puišys (jis yra A. Zuoko ir vilniečių koalicijos sąraše). Jeigu jie pateks, mėgėjų meno ir bendri kultūros interesai bus ginami ir iš vidaus. Bet kuriuo atveju – labai svarbu, kad žmonės eitų balsuoti visuose rinkimuose, aktyviai dalyvautų visuomenės formavimo procesuose, ir nepabijotų apginti savo teisių ir visi drauge kurtų Lietuvos ateitį.

Choras.lt informacija