Paieška

Paskelbti Premijų už produktyvią kūrybinę veiklą 2019 m. chorinės kultūros srityje laimėtojai

Šių metų vasarį Lietuvos chorų sąjunga (LCHS) paskelbė konkursą chorų vadovams – galimybę laimėti Premiją už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje 2019 metais. Premijų tikslas –  įvertinti Lietuvos choro dirigentus savo praėjusių metų veikla padėjusius plėtoti Lietuvos chorinę kultūrą, už reikšmingą praėjusių metų indėlį į chorinę kultūrą ir jos puoselėjimą, senųjų chorinių tradicijų išsaugojimą bei naujų kūrimą.

Skiriamos penkios premijos, kurių kiekvienos dydis – 1000 eur. Viso pateikta 15 paraiškų.

Premijos:

Miesto, vieno iš didžiųjų Lietuvos miestų suaugusiųjų choro dirigentui (-ei) premija skirta Audronei Steponavičiūtei-Zupkauskienei (Vilniaus kultūros centro moterų choro ,,Liepos” meno vadovė ir dirigentė, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos ,,Liepaitės” mokyta ekspertė, Jaunių choro vadovė). Premijos dydis 1000 eur.

Miesto, vieno iš didžiųjų Lietuvos miestų vaikų choro dirigentui (-ei) premija skirta Remigijui Adomaičiui (Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro ,,Dagilėlis” meno vadovas ir dirigentas). Premijos dydis 1000 eur.

Rajono (visų kitų Lietuvos miestų) suaugusiųjų choro dirigentui (-ei) premija skirta Ilonai Zalanskienei (Varėnos kultūros centro mišraus choro ,,Harmonija” meno vadovė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunių choro ,,Varėnė” vadovė, Senosios Varėnos bažnytinio choro ,,Sonata” vadovė). Premijos dydis 1000 eur.

Dėl pretendentų nebuvimo IV-ojoje kategorijoje, šios kategorijos premija padalinta į dvi lygias dalis (po 500 eur) ir paskirta V-os kategorijos pretendentams pagal reitingą bendroje įskaitoje surinkusiems didžiausius balų skaičius (po šios kategorijos nugalėtojos). Studentų choro dirigentui (-ei) premijos skirtos:

Danguolei Beinarytei (Kauno technologijos universiteto akademinis choras ,,Jaunystė”). Premijos dydis 1000 eur.

Rasai Gelgotienei (VU akademinis choras Gaudeamus, VU mišrius choras ,,Pro musica”, merginų choras ,,Virgo”). Premijos dydis 500 eur.

Rolandui Daugėlai (Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinio choro ,,Cantate Domino”, VDU akademinio mišraus choro ,,Vivere Cantus”, Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunuolių ansamblio ,,6+” meno vadovas ir dirigentas). Premijos dydis 500 eur.

Komisijos pirmininkas prof. Jurijus Kalcas. Nariai: prof. Č. Radžiūnas, prof. D. Puišys, prof. V. Masevičius, prof. A. Žigaitytė-Nekrošienė, doc. J. Kiaulakytė, G. Kumpienė, V. Katinienė, R. Štreimikytė, R. Kraucevičiūtė. 

Premijų steigėja: Lietuvos chorų sąjunga
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Dar kartą sveikiname!