Paieška

Pristatome kandidatus užimti LCHS Prezidento ir LCHS Tarybos narių pareigas

Iki š. m. sausio 16 dienos buvo teikiamos kandidatūros LCHS Prezidento ir LCHS Tarybos narių pareigoms užimti.

LCHS Prezidento pareigoms užimti buvo gautos 2 paraiškos: Danguolės Beinarytės bei Rasos Gelgotienės, šiuo metu einančios LCHS prezidentės pareigas.

Susipažinti su kandidačių numatomomis Lietuvos chorų sąjungos 2023-2027 metų strateginės veiklos kryptimis galima:

Į Lietuvos chorų sąjungos Tarybą savo kandidatūras iškėlė:

Kęstutis Jakeliūnas;

Silvija Pročkytė;

Vilija Mažintaitė;

Gabrielius Gaidamavičius;

Jovita Kulakauskienė;

Danguolė Beinarytė.

DĖMESIO: kelti kitų LCHS narių kandidatūras į LCHS Tarybą bus galima ir Visuotinio susirinkimo metu.

BALSAVIMAS:

Remiantis LCHS Įstatų 5.9. punktu, LCHS nariai gali balsuoti iš anksto (šiuo atveju – iki vasario 4 dienos) – pateikti rašytinį pranešimą darbotvarkėje numatytais klausimais (“už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo). Išankstinis balsavimas įskaitomas į visuotinio susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Savo nuomonę pateikti galite raštu užklijuotame voke adresu Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius arba el.paštu adresu info@lchs.lt. Prieš balsuojant įsitinkinkite, kad esate sumokėję narystės chorų sąjungoje 2023 metais mokestį, kitaip Jūsų balsas nebus įskaitytas.

Iki susitikimo Visuotiniame LCHS narių susirinkime š.m. vasario 5 dieną, 12 val. Nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius).