Paieška

SKAITĖME RUDENS LAIŠKUS

Kaišiadorių kultūros centro moterų choras “Nona” lapkričio 16 d. pakvietė į muzikos ir poezijos vakarą “Rudens laiškai”. Visa vakaro programa buvo persmelkta rudeniška  nostalgija, prisiminimais, pamąstymais. Choras “Nona” atliko 10 chorinių kūrinių. Keletas jų buvo jau girdėti, tačiau svarbūs “Nonos” kūrybiniame kelyje – žymėjo pergales konkursuose. Tai “Saulele motule”, “Saulė teka”, “Lek gervelė”. Nauji programos kūriniai – jau iš ateinančių 2024 m. Lietuvos dainų šventės moterų chorų repertuaro. Tai “Turėja liepa”, “Lakštingalų pilis”, “Tėvyne mūsų”, “Pamario dainos”  ir kt. Šios dainos skambėjo ir Paryžiuje, pristatant Lietuvos dainų šventės programą ten susirinkusiems klausytojams.

            Choro dainavimą keitė nuostabios Gintaro Kublicko deklamuojamos eilės. Skaitovas taip pat prisijungė prie rudeniškos nuotaikos ir leidosi į filosofinius egzistencinius pamąstymus, kaip ir dera rudenį, skaičiuojant metų derlių. Jo skaitomuose eilėraščiuose išgirdome svarių pamąstymų apie žmogų ir gyvenimą.

            Kaišiadoriečiams gerai pažįstamas birbynininkas Stanislovas Straševičius su pianiste Dalia Eidukiene virpino širdis savo atliekamu kūriniu.  Stanislovo mokinė Beata Stravinskaitė neatsiliko nuo savo mokytojo ir lumzdeliu išraiškingai atliko nuotaikingą muzikos kūrinį.  

            Scenografiją sukūrė Kaišiadorių kultūros centro darbuotoja Lina Urbanavičienė. Nuoširdus ačiū Linai ir už sceną, ir už renginio nuotraukas.  Taip pat dėkojame visiems kultūros centro darbuotojams, padėjusiems pasiruošti koncertui bei apdovanojusiems visus koncerto atlikėjus nuostabiomis rožėmis.

            Nudžiugino, kad Kaišiadorių kultūros centre į koncertą susirinko nemažas būrys klausytojų, gerbėjų, rėmėjų. Choristės labai jaudinosi, atlikdamos dainas savoje žemėje. Juk Kaišiadorių klausytojai – svarbiausi ir dėl jų norisi padainuoti geriausiai. Tačiau jaudulį pakeitė džiugi nuotaika, kai žiūrovai apipylė aplodismentais, šypsenomis, pagyrimais ir  gėlėmis.    Nuoširdžiai dėkojame jiems visiems.  Tikimės, kad ir ateityje jus visus galėsime pradžiuginti naujais kūriniais, o gal ir netikėtais kūrinių atlikimo sprendimais.

Iki kitų susitikimų!

Birutė Tadarauskienė

Kaišiadorių kultūros centro choro “Nona” choristė