Paieška

Skambiosios „Harmonijos“ dešimties metų jubiliejaus proga – įspūdingas koncertas

Prieš dešimt metų susikūręs Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“ turi nemažų ambicijų koncertuoti ir sėkmės laurus skinti Lietuvoje bei užsienio šalyse, kur puikiai atstovauja ne tik Varėnos kraštui, bet ir Lietuvai.  Kolektyvas, vadovaujamas veiklios, idėjų ir energijos nestokojančios vadovės Ilonos Zalanskienės, chormeisterės Loretos Tiškienės, koncertmeisterio Tomo Kizelio, įvairiuose šalies bei tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose pelnė ne vieną apdovanojimą, o šį pavasarį į Varėną „parskraidino“ svarbiausią įvertinimą – „Aukso paukštę“! Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje, kuris buvo įteiktas kolektyvui ir jo vadovei.

Choras vadovės Ilonos Zalanskienės iniciatyva veiklą pradėjo 2012 metų spalio 8 dieną. Tuomet 35 choristų būrį Ilona pakrikštijo „Harmonijos“ vardu, kuris puikiai atspindi chorą, kurio ne tik pasirodymai, bet ir tarpusavio santykiai spinduliuoja harmonija, darna, vientisumu. Šiuo metu jame dainuoja daugiau kaip penkiasdešimt choristų.

Žiūrovai įsimena išskirtinai artistiškus „Harmonijos“ pasirodymus. Ne viename koncerte buvo pažymėta, kad žiūrovus sužavi dirigentės išraiškingumas, muzikalumas, artistiškumas ir be galo jautriai dainuojantis choras. Pagiriamųjų žodžių ir stipraus palaikymo „Harmonijai“ už nuoširdžias emocijas negaili kitų chorų vadovai. 

Kokį chorinio dainavimo lygį „Harmonija“ pasiekė per dešimt savo kūrybinės veiklos metų, puikiai paliudijo šį savaitgalį Varėnos kultūros centre surengtas skambus ir įspūdingas jubiliejinis choro koncertas. Choristai dainavo pilnutėlei žiūrovų salei ir sulaukė daug ovacijų.

Jubiliatus pasveikinęs Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sakė, jog  chorinis dainavimas tiesiogiai susijęs su mūsų tautos atgimimu, tai svarbi mūsų tapatybės dalis, dainose skamba Maironio, Vinco Kudirkos ir kitų mūsų didžiųjų kūrėjų žodžiai. „Ačiū Jums, kad savo brangų laiką skiriate dainavimui, o Jūsų atliekamos dainos džiugina klausytojus įvairiuose kultūros centruose, bažnyčiose, bendruomenėse vykstančiuose renginiuose. Linkiu, kad Jūsų choras klestėtų, o mes, Jūsų klausydami, gautume tų dvasinių  dovanų. Ačiū!“. Rajono vadovas chorui įteikė padėką, kurioje parašyta: „Susibūrėte  iš didelės meilės dainavimui ir jau dešimt metų esate graži choro bendruomenė, kurios narius jungia entuziazmas, noras išgirsti savo balsą bendrame balsų skambesyje, dainuojant pajusti vidinę darną ir dermę bei šia dvasine dovana pripildyti kiekvieno klausytojo širdį.  Jūsų atliekamos dainos ir jautrūs muzikiniai akordai paliečia ir džiugina – iš ,,Harmonijos“ koncertų išeiname pakylėti. Dėkojame Jums už chorinio dainavimo tradicijų populiarinimą ne tik Varėnos krašte, bet Lietuvoje ir už jos ribų. Linkime pelnytai didžiuotis savo pasiektais laimėjimais! Esate jauni širdyje, tokie jaunatviškai entuziastingi visada ir būkite, nepraraskite meilės dainai ir kūrybiškai puoselėkite chorinio dainavimo tradicijas“.  

Įteikdamas padėkas choro vadovams, meras dėkojo už choro pasiekimus, kurie kuria išliekamąją vertę. Padėka su segtuvu natoms įteikta choro seniūnei Gražinai Maziukienei bei visiems choristams.

„Harmoniją“ pasveikino Seimo narys Juozas Baublys. „Dešimt metų kolektyvui nėra daug, bet Jūsų veiklos turinys yra ypatingas. Sugebėjote susiburti į gausų kolektyvą ir tapti žinomi Lietuvoje. Linkiu Jums švęsti dar daug jubiliejų ir dar gausesnio narių skaičiaus“. Jis perskaitė LR Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės–Nielsen pasirašytą padėką bei  įteikė dovanų medaus.

Varėnos kultūros centro vardu chorą pasveikino jo direktorė Jurgita Keršienė. „Mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad esate kultūros centro kolektyvas. Didžiausia pagarba Jums! Kiekvieną dieną būkite harmonijoj ir darnoj, o mūsų tikslas – Jums padėti“.

Įspūdingame koncerte skambėjo patys gražiausi kūriniai ir palinkėjimai. Šaunius jubiliatus savo dainomis pasveikino choras ,,Gaustas“ iš Lazdijų, choras ,,Druskininkai“, choras ,,Con moto“ iš Vievio, choras ,,Varsa“ iš Alytaus, choras ,,Varpilė iš Varėnos, o jų vadovai „Harmonijai“, su kuria drauge koncertavę ne vienoje šventėje,  negailėjo pagiriamųjų žodžių. Taip pat atvyko pasveikinti kolegos muzikantai – Kauno kultūros centro choro „Dobilas“ vadovas Audrius Petrauskas su atstovais, Alytaus dainų ir šokių ansamblio „Dainava“ vadovas Arvydas Mikalauskas su atstovais bei  Alytaus ansamblio „Tarškutis“ vadovai. Nuoširdžių padėkos žodžių  „Harmonijos“ choristai sulaukė iš  jų dainų gerbėjų varėniškių ir svečių.

Savo artistiškai sudainuotas dainas dovanojo kraštietis aktorius Dalius Skamarakas.

Apie choro veiklos pradžią papasakojęs pirmasis choro seniūnas Vincas Kupčinskas prisiminė, jog žinia apie gerą Ilonos Zalanskienės idėją suburti dainuojančius žmones į chorą pasklido po visą Varėnos rajoną, ir jis greitai pradėjo gausėti. Savo jautriais įspūdžiais dalyvaujant choro veikloje pasidalino Laura Jurgelevičiūtė.

Šaunioji ,,Harmonija” klausytojams dovanojo skambius Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinius, o jubiliejinį koncertą vainikavo sudainuotas Varėnos himnas, kurį sutartinai dainavo visi chorai ir žiūrovai.

„Labai džiaugiuosi savo choristais, jie dainuoja nepriekaištingai. Kiekvienas koncertas yra ne tik džiaugsmas,  bet ir savotiškas iššūkis, nes turi kiekvienoj erdvėj pasitikrini, kiek tu gebi prisitaikyti prie akustikos, technikos, kad mūsų „Harmonija“ suskambėtų tikrai  harmoningai. Tas adrenalinas labai „veža“, motyvuoja ir augina mane  kaip vadovę, o choristus –  kaip kolektyvą. Supranti tą prasmę, kad kuo daugiau įdedi triūso, tuo daugiau patiri pasitenkinimo ir džiaugsmo“.

„Harmonijos“ choristai džiaugiasi, kad ilgas repeticijas tikrai atperka dalyvavimas renginiuose. Jų teigimu,  didelis pasididžiavimas yra dainuoti „Harmonijoje“, kartu atstovauti Varėnos kraštui ir savo šaliai konkursuose, festivaliuose, koncertuose.

„Harmonijos“ choras nuoširdžiai dėkoja jubiliejinio renginio rėmėjams, be kurių renginys nebūtų buvęs toks šaunuskavinėms „Draugai“ bei „Druska ir pipirai“,  uždarosioms akcinėms bendrovėms  „Dzūkijos miškas“ , „Log forest“, ,„Irminda“,  „Virgista“, „Lieruva“, „Vipreka“,  „Varėnos pienelis“, „Neptūno vandenys“, „Tandemus“, „Staginis“, Danutės Ikasalienės „Arbatos namams“, Voriškių sulčių spaudyklai,  Juozui Levutai, Rimai Staneliūnienei, Valerijaus Songino mėsos krautuvėlei, mažajai bendrijai „Rimtautas“ ir laikraščiui „Merkio kraštas“.