Paieška

SVARBU: Skelbiamas visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas vyks šių metų rugpjūčio 19d. Bebrusų stovyklavietėje (www.bebrusai.lt). Planuojamas nemokamas transportas atvykti į susirinkimą. Prelimenarus maršrutas: Klaipėda-Kaunas-Vilnius-Bebrusai.

Visuotinio susirinkimo programa

VISUOTINIO SUSIRINKIMO

2018 m. rugpjūčio 19 d.

Programa

13:00 – 14:00 val.​Pietūs

14.00 – 14:30 val. ​LCHS narių registracija į LCHS susirinkimą.

14:30 – 14:35 val. ​Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas. Pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.

14:35 – 14:40 val.​LCHS prezidentės Rasos Gelgotienėsįžanginė kalba.

14:40 – 15:00 val. ​Metinė ataskaita (Finansinė ir dalykinė). Pristato: Kristijonas Bartoševičius

15:00 – 15:10 val. ​Dėl LCHS planų 2019 – 2021 m. Pristato: Rasa Gelgotienė

15:10 – 15:40 val.​Kavos pertrauka

15:40 – 16:10 val. ​Dėl meno kūrėjo statuso. Pristato: Audronė Žigaitytė – Nekrošienė

16:10 – 16:20 val.​Klausimai

16:20 – 16:40 val.​Naujų įstatų pristatymas. Pristato: Arvydas Girdzijauskas

16:40 – 16:50 val. ​Klausimai

16:50 – 17:10 val.​Balsavimas dėl naujų įstatų priėmimo ir LCHS veiklos ataskaitos.

17:10 – 17:30 val.​Revizijos komisijos rinkimai

17:30 – 18:30 val.​Kiti klausimai/Diskusija

19:00 val.​​ Vakarienė