Paieška

TURININGAS CHORINIS SAVAITGALIS PAJŪRYJE

Šis gražus šiltas ir saulėtas savaitgalis sutraukė į pajūrį šimtus choristų. Tačiau ne vien puikiu rugsėju džiaugtis, o nuostabiais koncertais pažymėti Baltų vienybės dieną (rugsėjo 23-ioji) bei pasivaržyti moterų chorų ir ansamblių konkurse Vox maris.

Liepojos ,,Lielais dzintars” (,,Didžiojo gintaro” ) susivienijo lietuvių ir latvių chorų balsai – Liepojos chorai ,,Intis” bei ,,Atbalss”, Klaipėdos ,,Dangė” ir ,,Cantare” , Šiaulių ,,Studium” ir Vilniaus ,,Ave vita”, ,,Gaudeamus” ir ,,Virgo” atliko  atskiras bei jungtinę programą. Latvių ir lietuvių merginų chorams dirigavo Ilze Valce ir Judita Kiaulakytė.

Reikšmingiausias koncerto akcentas buvo ypatinga premjera – Vytauto Miškinio kantata ,,Keturi žvilgsniai į Saliamoną” moterų chorui bei styginių orkestrui, kurį atliko trys merginų chorai – ,,Virgo’ , ,,Dangė” ir ,,Atbalss”  drauge su VU kameriniu orkestru.

Reikia pasakyti, jog tai tikrai nemenkas įvykis – didelių ciklinių kūrinių moterų chorams išvis nėra daug, o lietuvių muzikoje tai tikrai išskirtinis dalykas. ,,Keturi žvilgsniai į Saliamoną” įkvėpė jaudinančiam muzikavimui ir choristes, ir orkestrantus (trečioji , nuostabaus grožio dalis, skirta vien styginių orkestrui). Premjera tokioje koncertų salėje, kaip ,,Lielais dzintars” privertė gerokai pasijaudinti visus atlikėjus , dirigentę Rasą Gelgotienę ir orkestro vadovą Modestą Jankūną. Tačiau klausytojų aplodismentai buvo gausūs ir pelnyti.

Antroje koncerto dalyje jungtinis lietuvių choras dainavo būsimos dainų šventės dainas, diriguojamas Rasos Gelgotienės, Ramūno Baršausko, Kastyčio Bariso ir Birutės Janonienės .

Sekmadienį veiksmas persikėlė į Klaipėdą. Nuo pat ryto ,,Vox maris” konkurse varžėsi moterų chorai bei vokaliniai ansambliai. Autoritetinga tarptautinė komisiją ( Wioletta Milkowska iš Lenkijos, Ilze Valce bei Mara Marnauza iš Latvijos ,  Danguolė Aukselienė ir Rasa Gelgotienė iš Vilniaus ) išklausė ir įvertino aštuonis kolektyvus, parengusius 15 minučių programą. Po konkurso vyko seminaras , skirtas moterų chorų vadovams. Mara Marnauza pasakojo apie choro ,,Balta” repertuarą bei darbo metodiką,  profesorė Wioleta Milkowska pristatė trijų Lenkijos kompozitorių – Pavelo Lukashewskio, Jano Krutul ir Marcin Nagnajewicz kūrinius moterų chorams, o docentė Rasa Gelgotienė pasidalino patirtimi apie dalyvavimą chorų konkursuose ir pasirengimo jiems metodiką.

Vakare Žvejų kultūros rūmuose buvo paskelbti Vox maris rezultatai bei įteikti apdovanojimai. Pagrindinius prizus iškovojo Lvivo merginų ansamblis ,,Divochi mriji” (vadovė Nadja Povoroznik}  ir Vilniaus kolegijos merginų choras ,,Vaidilutės” (vadovė Genovaitė Kumpienė).

Po apdovanojimų ceremonijos klausytojų laukė didelis Baltų vienybės dienos koncertas, kuriame, be aukščiau minėtų kolektyvų, dalyvavo dar vienas latvių choras – Rygos universiteto moterų choras ,,Balta” .

Antrą kartą suskambėjo , dabar jau atliekamas net keturių moterų chorų (,,Virgo “,  ,,Atbalss  “, ,, Dangė ” ir  ,,Balta “)  Vytauto Miškinio ,,Keturi žvilgsniai į Saliamoną”  – premjeroje dalyvavo ir autorius.

Latvių chorai padainavo keletą dainų iš savo ką tik praėjusios, 150 metų sukaktį minėjusios Dainų šventės, lietuvių jungtinis choras atliko savo būsimos šventės programą, o renginį užbaigė visų darniai giedamos ,,Kur giria žaliuoja ” ir ,,Pūt vejini” .

Norisi padėkoti Klaipėdos žvejų kultūros rūmams už ,,Vox maris” – renginių , skirtų specialiai moterų chorams ir ansambliams tikrai labai trūko Lietuvoje, ir ši iniciatyva yra labai reikšminga. 

Taip pat Lietuvos chorų sąjungai ir Liepojos universitetui, suteikiantiems galimybę kasmet keliems Lietuvos ir Latvijos chorams dainuoti nuostabioje Liepojos ,,Lielais dzintars ” salėje.