Paieška

VI chorų festivalis „Širdžių kalba“ ir „Aukso paukštės“ skrydis Varėnoje

Saulėtą balandžio 30 dienos popietę  į Varėnos kultūros centrą skubėjo dainos mylėtojai į gražiu vardu  – „Širdžių kalba“ –  pavadintą festivalį. Šio puikaus chorų sambūrio Varėnoje sumanytoja ir organizatorė Varėnos KC choro „Harmonija“ vadovė Ilona Zalanskienė. Renginys tapo tradicija, vyksta VI kartą pavasariui įpusėjus. Dainos kalba iš širdies į širdį šiemet panoro prabilti taip pat šešių kolektyvų dainininkai.  

Šiais metais festivalį pradėjo ilgametis LŽŪ Ministerijos choras „Dobilas“ (vad. I. Garla). Nuoširdžiai, jautriai nuskambėjo ukrainiečių kalba atliekama, šį laikmetį įprasminanti ukrainiečių liaudies daina Oi čyj to kinj (aranžuota R. Gelgotienės). Vėliau Varėnos kultūros centro scenoje choras keitė chorą. Tai „ Angelų sargų“ choras iš Vilniaus (vad. E. Anskaitis), choras „Diemedis“ (vad. A Petrauskas ) iš Kauno, choras „Gaustas“ (vad. B. Vžesniauskienė) iš Lazdijų, moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“ (vad. D. Petrikienė) iš Ukmergės. Festivalį vainikavo šeimininkų choro „Harmonija“ (vad. I. Zalanskienė) pasirodymas. Tą popietę aidėjo skirtingo stiliaus, įvairių autorių kūriniai. Visi kolektyvai muzikavo įdomiai, viena kitą keitė skambiausios melodijos, dėmesingi žiūrovai negailėjo aplodismentų, kūrėjai ir vadovai apdovanoti padėkomis, gėlėmis.    

Svarbiausias festivalio akordas –Varėnos KC mišraus choro „Harmonija“ kūrybinės veiklos įvertinimas (vad. I. Zalanskienė, chormeisterė L. Tiškienė, koncertmeisteris T. Kizelis),  garbingos nominacijos –„Aukso paukštės“  įteikimas.  „Aukso paukštės“ apdovanojimą įsteigė Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas geriausiems šalies mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams pažymėti. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje teikiamas kiekvienais metais pavasarį.  „Aukso paukštė“ į Varėnos padangę atsklendžia ne pirmus metus. Net keturis pavasarius ji  pagerbė įvairius rajono kolektyvus.

Šįkart Paukštė nusileido į labiausiai nusipelniusio, geriausio suaugusiųjų kolektyvo Lietuvoje – Varėnos kultūros centro mišraus choro „Harmonija“ ir jo vadovės rankas. Apdovanojimą įteikdami prof. V. Miškinis ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro chorų specialistas T. Kreimeris apžvelgė kolektyvo pasiekimus, linkėjo didelės sėkmės tolimesniame choro kūrybiniame kelyje.

Varėnos raj. savivaldybės meras A. Kašėta, sveikindamas festivalio dalyvius, ypač chorą „Harmonija“, pasidžiaugė, jog renginyje dalyvavusių dalyvių ir žiūrovų širdys  kalba viena – muzikos – kalba. Meras apdovanojo kolektyvą vertinga dovana, padėkos raštais. Širdingi palinkėjimai, dovanos kolektyvui sklido iš visų šventės dalyvių. ,,Harmonija“ skendo gėlių jūroje.

„Dobilo“ kolektyvo sveikinimus lydi palinkėjimai: ir toliau sėkmingai austi choro muzikinį audeklą, garsinti Lietuvą ir Varėnos kraštą įvairiuose chorinės muzikos renginiuose visame pasaulyje. Būkite visi sveiki, gyvuokite ilgai, ilgai ir tesklinda dieviškas garsas toli, toli…į kiekvieno širdį.           

Renginio šeimininkė choro „Harmonija“ vadovė – padėkojusi visiems, pasidžiaugė vykusiu renginiu sakė “Ta kalba –iš širdies į širdį – tai pati svarbiausia kalba“… Tokie sambūrai prasmingi ir labai  reikalingi…

Šventės pabaigoje, nuskambėjus visų festivalio dalyvių atliekamai bendrai lietuvių liaudies dainai ,,Giedu dainelę“ (aranžuota A. Kulikausko) diriguojamai prof. V. Miškinio, kiekvienas šventės dalyvis pajuto, kokia dvasios galybė slypi bendroje dainoje, kaip vienu ritmu plaka dainuojančios širdys, kokie garsūs draugystės balsai!

Parengė I. Lamsodienė – LŽŪM choras „Dobilas“