Paieška

Apie renginį

Įvykę renginiai

 

Choras „Exaudi“ pristato naujausią savo programą „Jau vakaras arti“, kurioje kviečia

Kauno ir Vilniaus miestiečius susitikti su choru patirti muzikos ir žodžių paveikaus

liudijimo apie vakaro virsmo paslaptį, kai pasaulis nusispalvina ypatingom spalvomis,

dieną keičia naktis, darbą keičia poilsis, o vakaro rimtį pripildo įvairiausios mintys. Apie

pasaulio grožį ar skausmą, apie gyvenimo prasmę, pašaukimą, tikėjimą ir asmeninį

santykį su pasauliu, su kitais žmonėmis, o galbūt ir ypatingai atvirą santykį su Juo.

„Kartą, Londone, užėjau į katedrą, kur skambėjo nuostabi chorinė muzika su vargonais.

Pirmą akimirką negalėjau suprasti ar tai koncertas, ar pamaldos, bet muzika pakerėjo.

Sudarydamas šią koncertinę programą galvojau apie fantastišką muziką, kuri parašyta

„vakaro“ tema. Todėl į šią programą įtraukiau ir pvz. tokius kūrinius kaip Magnificat,

kuriuo paprastai prasideda Mišparai, ir H. Scheino „Labos nakties“ – vakaro maldą – į

kurios tekstą poetas sutalpino ir prašymą rasti poilsį ir ramybę, ir posmelį apie

žmogiškas dorybes, ir parafrazuotą Tėve mūsų maldą. Įspūdinga patirti kaip skirtingiausi

tekstai, pradedant nuo biblijos scenos su į Emausą keliaujančiais mokiniais (kai prie jų

neatpažintas prisigretina pabendrauti Jėzus), psalmės tekstai ir skirtingi kiti sakraliniai

koncertiniai kūriniai sugrįžta prie tos pačios temos „Jau vakaras arti“, lik su manimi,

globok mane, duok man naują širdį, vesk mane, apgink mane nuo priešų.“ Pasakoja

choro vadovas ir programos sudarytojas Vilimas Norkūnas.

Šioje koncertinėje programoje klausytojai išgirs skirtingų epochų muzikos:

– pradedant žymiais kompozitoriais iš renesanso kaip Thomas Tallis, William Mundy,

taip pat kompozicijomis iš XIX a. – Albert Becker, R. Vaughan Williams, o koncertą

vainikuos nuostabus Henry Balfour Gardiner „Vakaro himnas“.

Koncertai vyks: 2024 m. birželio 16 d. 13:30 val., Kauno Pal. J. Matulaičio bažnyčia; 2024 m. birželio 21 d. 18 val., Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia; 2024 m. birželio 22 d. 15:30 val., Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐢𝐚𝐢 𝐢𝐫 𝐫𝐞̇𝐦𝐞̇𝐣𝐚𝐢:

Koncertus finansuoja Kauno miesto savivaldybė,

Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas,

Lietuvos Kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčia.