Paieška

Vaikų chorų kūrybinė laboratorija 2017

2017 metų lapkričio 17-19 dienomis nuaidėjo metodinis renginys vaikų chorų vadovams – Vaikų chorų kūrybinė laboratorija. Renginyje dalyvavo keturi vaikų chorai – Latvijos Tukums m. II pagrindinės mokyklos vaikų choras, vadovės Sanita Apine, Ritma Zagere; Vilniaus vaikų choras „Ugnelė“, vadovė Valerija Skapienė; Tallino laisvalaikio centro „Kullo“ vaikų choras Ellerhein, vadovė Anneli Mäeots; Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras, vadovas Arvydas Girdzijauskas. Chorai Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje surengė du koncertus, Latvijos ir Estijos chorai pakvietė į atviras repeticijas, buvo pristatyta Tukums miesto II pagrindinės mokyklos veikla, vykdoma įgyvendinant muzikinės pakraipos programas. Didelio pasisekimo sulaukė „laboratorijos“ užsiėmimai, kuriuos vedė žinomi Lietuvos chorvedžiai – profesorius Vytautas Miškinis, Jolita Vaitkevičienė, Remigijus Adomaitis. Mokymų dalyviai galėjo pasirinktinai dalyvauti viename iš „laboratorijos“ užsiėmimų, gilindamiesi į darbo su choru metodikos, vokalinio darbo subtilybes. Šiuose laboratorijos užsiėmimuose mokymų dalyviai patys tapo choristais. „Laboratorijos“ veiklą užbaigė chorvedžių pranešimai – R. Adomaitis, A. Girdzijauskas, V. Miškinis, V. Skapienė, J. Vaitkevičienė skaitė pranešimus apie vaikų chorų veiklos specifiką, atsakinėjo į dalyvių klausimus. Vyko diskusija dėl renginių vaikų chorams organizavimo: „laboratorijos“ dalyviai pritarė, kad turėtų būti atgaivintas vaikų chorų judėjimas „Vaikai vaikams“, kurio metu vyks chorų judėjimas rengiant bendrus chorų koncertus. Diskutuota dėl renginio „Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla“, kuris siekia išjudinti vaikų dainavimą pačiame žemiausiame – klasės, mokyklos lygmenyje. Dalyviai pritarė, kad šie renginiai vyktų ir toliau, buvo numatytas ir kasmetinis jų laikas – siūlyta ir pritarta, kad renginys „Vaikai vaikams“ vyktų kasmet vasario mėnesį. Chorvedžiai teikė siūlymus dėl „Dainuojančios klasės, dainuojančios mokyklos“ renginio repertuaro. Siūlymus galima teikti ir toliau – atrinkti kūriniai, siūlomi vaikų dainavimui, bus skelbiami Muzikos mokytojų asociacijos, „Choras LT“ tinklapiuose. Buvo pristatytas ir Jungtinio Lietuvos vaikų choro projektas, organizuojamas ir įgyvendinamas Vilniaus vaikų choro „Ugnelė“.
„Vaikų chorų kūrybinėje laboratorijoje“ dalyvavo virš šimto chorvedžių iš įvairių Lietuvos regionų. Kūrybinės idėjos, planai ir vizijos pasklido po visą Lietuvą. Norisi tikėtis, kad šios idėjos taps realia veikla, stiprinančia vaikų balsų skambėjimą Lietuvoje. Taip pat norisi tikėtis, kad renginys vaikų chorų vadovams, sėkmingai startavęs pernai metais Šiauliuose, šiemet suskambėjęs Klaipėdoje, tęsis ir toliau, keliaudamas per įvairius Lietuvos miestus ir skatindamas vis drąsesnį vaikų chorų skambėjimą.