Paieška

„Renesansas ir barokas – vokalinė daugiabalsė muzika”

Prienuose startuoja projektas „Sakralinės muzikos festivalis DŽIAUGSMAS PASAULIUI”

Kviečiame registruotis (iki balandžio 14 d.) į teorinį-praktinį seminarą apie renesanso ir baroko giedojimo atlikimo techniką ir repertuarą, skirtą bažnytinės muzikos ir pasaulietinių vokalo kolektyvų vadovams.

Balandžio 22 d. 11 val. Prienų parapijos namuose (Kęstučio g. 16, Prienai) vyks teorinis-praktinis seminaras „Renesansas ir barokas – vokalinė daugiabalsė muzika”.

Ši programa parengta siekiant sudaryti palankias sąlygas bažnytinių ir pasaulietinių vokalinių kolektyvų vadovams įgyti teorinių ir praktinių žinių renesanso ir baroko giedojimo žanro srityje, kelti visuomenės susidomėjimą sakraline muzika.

Organizuojamas praktinis seminaras apie renesanso ir baroko epochų muziką bei jos raiškos galimybes. Siekiama, kad bažnytiniai ir pasaulietiniai vokalo kolektyvai įgytų daugiau teorinių ir praktinių žinių šių laikotarpių giedojimo žanro srityje, įtrauktų naujas technikas į savo repertuarą. Mokymus ves sakralinės muzikos ir vargonų magistras, chorinio dirigavimo magistras, klavesinininkas, senosios muzikos ekspertas Vilimas Norkūnas.

Seminarą sudarys dvi dalys – praktinė ir teorinė – jų trukmė – po 3 akad. val. Bendra trukmė – 6 akad. val.

Pirmosios, praktinės dalies metu, drauge dainuosime ir diriguosime du kūrinius: renesanso ir baroko. Seminaro dalyviai – chorų vadovai – turės galimybę išbandyti praktiškai tai epochai būdingus dėsnius (tactus, in terra/in aria, messa di voce, retoriką, frazuotę ir t.t.), atrasti stilistinius elementus, kurie padaro šią muziką „gyvą“ ir įdomią, priartina prie istorinio atlikimo būdo. Seminaro metu talkins Prienų „Žiburio“ gimnazijos jaunimo choras (vad. Roma Ruočkienė).

Antrosios, teorinės seminaro dalies metu laukia paskaita su skaidrėmis ir muzikiniais pavyzdžiais: choro sąvokos reikšmė ir kitimas istorijoje, spauda balsų knygomis, choro dydis, daugiachorė muzika, diminucijos, dainavimo mokyklos ir traktatai, dar kartą aptarsime I dalyje išbandytus šių epochų chorinės muzikos principus.

Programos dalyviai – pasaulietinių ir bažnytinių chorų, vokalinių ansamblių vadovai, muzikos mokytojai, besidomintys šiuo muzikos žanru.

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys Prienų švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai (kaina – 1 Eur).

Nuoroda į registracijos formą: https://bit.ly/3lTJyVZ

Registracija privaloma