Paieška

Baigėsi virtualus projektas „Repetuojame su profesionalais“

Visus praėjusius mokslo metus tęsėsi virtualus projektas „Repetuojame su profesionalais“, skirtas konservatorijų mišrių chorų meniniam ugdymui, bendradarbiaujant su profesionaliais chorinės muzikos  atlikėjais. Projekto tikslas ir uždaviniai – skatinti mokinių, pedagogų ir profesionalių kolektyvų kūrybinę iniciatyvą ir bendrystę; supažindinti  mokinius su chorinės  muzikos meno profesionalais bei  jų vadovais.

Virtualų chorinės muzikos projektą ,,Repeticijos su profesionalais“  inicijavo ir organizavo Kauno, Vilniaus Klaipėdos konservatorijų choro dirigavimo metodinės grupės bei mišrių choro studijų vadovės Vilma Masienė, Renata Gilienė ir Jolanta Vyšniauskienė. Projektą globojo Lietuvos chorų sąjunga, finansinę paramą teikė Lietuvos Kultūros taryba.

Projekte dalyvavo:

Kauno Juozo Gruodžio, Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos ir  Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijų mišrių choro studijų dainininkai, jų vadovai, chormeisteriai,  koncertmeisteriai, profesionalūs Lietuvos kolektyvai ir jų vadovai: Šiaulių valstybinis choras ,,Polifonija“ (vadovas dr. Linas Balandis); Lietuvos valstybinio dainų ir šokių ansamblio ,,Lietuva“ choras (meno vadovas Giedrius Svilainis, choro vadovas Algimantas Kriūnas, dirigentas dr. Egidijus Kaveckas); Valstybinis choras ,,Vilnius” (vadovas prof. Artūras Dambrauskas); LNOBT mišrus choras (vyr. chormeisteris Česlovas Radžiūnas).

Būsimieji chorvedžiai ir chorų artistai, iš anksto susipažinę ir naudodamiesi kūrinių partitūromis, stebėjo profesionalių chorų repeticijas. Chorų vadovai pristatė savo kolektyvus,  jų veiklą, dalijosi patirtimi,  atsakė į mokinių užduotus klausimus.