Paieška

Arkikatedros Bazilikos DIDYSIS choras

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Didžiąjame chore šiuo metu gieda 50 įvairaus amžiaus giesmininkai, turintys įvairų išsilavinimą bei profesinį pasiruošimą, tame tarpe ir muzikinį.

1989 m. chorą įkūrė ir jam dvejus metus vadovavo žymus Lietuvos chorų organizatorius bei dirigentas, vargonininkas ir kompozitorius, docentas Pranas Sližys. Tų pačių metų vasario 5 dieną Arkikatedros atšventinimo Šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyskupas Julijonas Steponavičius, naujai suburtas choras giedojo savo pirmąsias Mišias. Jas dirigavo maestro Pranas Sližys.

1991-2007 m. Laikotarpiu su choru dirbo ir jam vadovavo chorų dirigentas, vargonininkas ir kompozitorius, kaimo kapelų vadovas Leonas Pranulis. Be tiesioginių giedojimų Vilniaus Arkikatedroje choras parengė ir atskiras koncertines programas, kurias, šalia įvairių Mišių ir giesmių jis atliko daugelio žymių miestų ir miestelių, taip pat ir užsienio šalių šventovėse. Choras giedojo Paryžiaus Notre-Dame katedroje, Romo Šv. Petro Bazilikoje, Ispanijos Barselonos katedroje, Šveicarijos, Rygos Domo ir Petro šventovėse, senosiose Lietuvos etninėse žemėse, dabar esančiose Baltarusijos, Lenkijos, Kaliningrado srityse. L. Pranuliui vadovaujant choras taip pat giedojo įvairių religinių švenčių ir pamaldų visoje eilėje Lietuvos bažnyčių – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Šiluvoje, Kryžiaus kalno atlaiduose, taip pat Varniuose, Utenoje, Kaišiadoryse, Anykščiuose, Biržuose, Vabalninke, Šakiuose, Švenčionyse, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Kėdainiuose, Telšiuose, Lentvaryje, Obeliuose, Tytuvėnuose, Salake ir daugelyje kitų vietovių. Nuo 1990 m. Vilniaus Arkikatedros Didysis choras yra visų Lietuvoje rengiamų respublikinių dainų švenčių dalyvis.

 

Nuo 2007 m. Rugpjūčio chorui vadovauti buvo pakviestas chorų dirigentas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, daugelio respublikinių ir užsienio valstybių chorų konkursų laureatas, kitų žymių Lietuvos muzikos mokyklų pedagogas Remigijus Songaila. Jam vadovaujant Arkikatedros choras sėkmingai pratęsė anksčiau dirbusių chorų vadovų darbo ir koncertinės veiklos tradicijas, aktyviai įsijungė į Lietuvos bažnytinės muzikos kompozitorių kūrybos propagavimą tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių žymiausiose šventovėse, šiuo metu atlikdamas labiausiai vertinamus jų kūrybos pavyzdžius. Remigijui Songailai vadovaujant choras pasipildė naujais giesmininkais, su pasisekimu giedojo ir koncertavo Danijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos, Portugalijos, taip pat Lietuvos miestų didžiosiose miestuose ir bažnyčiose.

Kontaktai:

El.p.: i.krasauskas@ukmin.lt

Mob.tel.: +370 687 77612