Paieška

Biržų miesto mišrus choras “AGLUONA”

Choristai aktyviai koncertuoja, dalyvauja šventėse, konkursuose, festivaliuose. Kolektyvas pastovus miesto, apskrities, respublikinių, Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis, dažnas svečias Aizkrauklėje (Latvija). „Agluona” puoselėja savo krašto chorinę muziką, repertuare svarbią vietą užima Biržų krašto garsių muzikų Antano, Motiejaus ir Broniaus Budriūnų dainos. Choro vadovė Viktorija Morkūnienė.

1998 m. sėkmingai pasirodė chorų festivalyje Tčevo mieste (Lenkija).

2002 m. respublikiniame chorų konkurse, regioniniame ture, choras įvertintas II laipsnio diplomu.

2004 m. dalyvavo jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje „Tėvynės balsai“ Kaune.

2013 m. vykusiame respublikiniame suaugusiųjų chorų konkurse ,,Agluona“ suteikta II-o laipsnio kategorija.

2014 m. sėkmingai pasirodė Pasaulio lietuvių dainų šventės apžiūroje, „įveikė“ pajėgiųjų chorų repertuarą ir dalyvavo šventėje ,,Čia mano namai“.

2016 m. pavasarį choras dainavo Televizijos bokšte Vilniuje.

2017 m. pavasarį dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso I etape, buvo įvertintas III laipsnio diplomu.

2017 metais sukanka 60 metų kūrybinės veiklos.

2017 m. ruošiantis Pasaulinei dainų šventei „Vardan tos…“  šiame chore įvyko didžiulis, kiek netikėtas perversmas….Choras iš mišraus tapo moterų choru. 2017 metų pabaigoje, ruošiantis Pasaulinei dainų šventei, jau mokinosi moterų chorų repertuarą.

2018 m. kovo mėnesį vykusioje dainų šventės apžiūroje moterų choras „Agluona“ paruošė visą savo kategorijos repertuarą ir įvertintas puikiai.   Liepos 4-6 d. choras dalyvavo Pasaulinėje dainų šventėje „Vardan tos…“.

2018 m. spalio mėn. chorui suteikta II kategorija.

2018 m. lapkričio moterų choras „Agluona“ organizavo pirmąjį Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį. Ši šventė įvyko sėkmingai.

Kontaktai:

El.p.: viktorijamor@yahoo.com

Mob. tel.: 8 650 21979