Paieška

Biržų ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO bažnyčios choras

Choras gieda kiekvieną sekmadienį per Sumą 11.00 val., taip pat visų bažnytinių švenčių, iškilmių, valstybinių minėjimų metu. Šiame chore dalyvauja 40 giesmininkų.
Bažnytinis kolektyvas aktyviai dalyvauja Panevėžio vyskupijos renginiuose, jubiliejiniuose minėjimuose, bendrauja su kitais vyskupijos chorais.

Biržų bažnyčios choristai yra giedoję Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčioje, Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, Panevėžio šv.Petro ir Povilo bažnyčioje.

1996 m. žiemą Latvijos lietuvių kvietimu choras giedojo Rygoje Švč.Marijos Sopulingosios bažnyčioje. Biržų Sumos choras ne kartą yra giedojęs Šiluvoje, o 2008 m. rudenį choristai ypatingai ruošėsi ir giedojo jubiliejiniuose Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo atlaiduose.

Choras pastoviai repetuoja kiekvieną sekmadienį po Sumos mišių, o prieš iškilmes, atlaidus bei išvykas vyksta papildomos repeticijos.
Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras – tai draugiškas, „šiltas“, nuoširdus, skambiomis giesmėmis Dievą garbinantis kolektyvas. Visada džiaugiamės, kai choras pasipildo naujais giesmininkais. Maloniai lauksime Jūsų kiekvieną sekmadienį Sumos metu.

Kontaktai:

El.p. viktorijamor@yahoo.com

Mob. tel. 8 650 21979