Paieška

Dainos mylėtojų klubo mišrusis choras „Alumni Vilnenses“

Dainos mylėtojų klubo mišrusis choras „Alumni Vilnenses“ susikūrė grupės Vilniaus universiteto absolventų, buvusių Dainų ir šokių ansamblio dalyvių, iniciatyva 2011 metais. Šią iniciatyvą entuziastingai palaikė ir prisiėmė atsakomybę vadovauti vienas iš buvusių Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio choro vadovų maestro Vytautas Verseckas. Jo pastangų dėka neseniai susibūręs kolektyvas sulaukė ne tik Lietuvos ir svečių šalių klausytojų pripažinimo, bet buvo įvertintas ir specialistų. 2017 m. pradžioje Dainos mylėtojų klubo choras buvo paskelbtas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigto konkurso nugalėtoju – ir buvo apdovanotas „Aukso paukštės“ prizu.

Per pastarąjį laikotarpį į chorą įsiliejo ir daugiau narių, savo gyvenimą siejančių su dainavimu ir meile muzikai. Nuo 2019 metų pradžios chorui ėmėsi vadovauti maestro Algimantas Kriūnas. Šiuo metu choras „Alumni Vilnenses“ vienija per 40 narių, yra surengęs per 70 viešų pasirodymų.

Choro meno vadovas – Algimantas Kriūnas

Chormeisterė – Simona Vitkauskienė

Koncertmeisteris – Justinas Brūzga

Kontaktai:

Vadovas Algimantas Kriūnas, tel. +370 678 07263