Paieška

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras “Kariūnas”

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“ įkurtas 1995 m. Jame dainuoja tik Akademijos kariūnai. Tai vienintelis kariškas choras Lietuvoje. Iš choro dalyvių sudaryta vokalinė grupė, kuri rengia atskirą programą.

Chorą „Kariūnas“ subūrė ir iki 2016 m. jam vadovavo Vytautas Verseckas. Choras ir jo vokalinė grupė yra konkurso „Dainuokime, kariai“ laureatai (1998, 2000 ir 2005 m.). Ketvirtajame ir penktajame tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivaliuose-konkursuose pelnė II laipsnio diplomus (2000 ir 2003 m.) 2001 m.  konkurse „Sidabriniai balsai“ vokalinė grupė pelnė geriausio vyrų ansamblio vardą. Choras „Kariūnas“ ir jo vokalinė grupė tapo geriausiu 2001 m. debiutantu ir pelnė „Aukso paukštės“ apdovanojimą. 2002 m. Lietuvos chorų konkurse iškovojo I vietą

Sėkmingai koncertavo Latvijos nacionalinėje gynybos akademijoje (2002 m.), Klivlando ir Čikagos lietuvių bendruomenėms (2004 m.), 26-ajame jėgerių batalione Špitalio mieste Austrijoje (2004 m.), Rygoje vykusiame renginyje „Baltijos šalių karinis bendradarbiavimas“ kartu su Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestru (2007 m.).

2005 m. surengė įspūdingą koncertą choro 10-ties metų jubiliejaus proga Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje kartu su choro veteranais, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestru, solistais Judita Leitaite, Vytautu Juozapaičiu, Vilniaus universiteto merginų choru „Virgo“ ir Šiaulių universiteto merginų choru „Pavasaris“. Koncertą įrašė Lietuvos nacionalinė televizija.Nuo 1998 m. „Kariūnas“ yra visų Lietuvos dainų švenčių dalyvis, aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalių dalyvis. „Kariūnas“ ir jo vokalinė grupė su dideliu pasisekimu koncertuoja Lietuvos miestuose ir kaimuose, gimnazijose, kariniuose daliniuose, reprezentaciniuose valstybės renginiuose, gieda bažnyčiose mišių metu, Dievo Motinos gimimo iškilmėse Šiluvoje, Lietuvos karių piligriminės kelionės metu.

„Kariūnas“ ir jo vokalinė grupė įrašė dvi kompaktines plokšteles.

Lietuvos karo akademijoje 2015 m. balandžio 16 d. vyko LKA vyrų choro „Kariūnas“ jubiliejinis koncertas, skirtas kolektyvo kūrybinės veiklos 20-mečiui paminėti. Renginyje dalyvavo ir su Akademijos choru dainavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė Judita Leitaitė, Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis „Guostė“, Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros mišrus choras „Studium“. Atlikdamas geriausias savo repertuaro dainas choras „Kariūnas“ pagerbė ir jų autorius, kurie taip pat dalyvavo koncerte. Savo kūrinių klausėsi poetas Stasys Žlibinas, kompozitoriai Algimantas Raudonikis, Mikalojus Novikas ir kiti.

Aktyviai dalyvaudamas įvairiuose renginiuose ir dažnai koncertuodamas per 20 metų choras surengė 350 pasirodymų. Per šį laikotarpį jame dainavo 239 kariūnai.

Choras „Kariūnas“ su nauju repertuaru 2017 m. kovo–balandžio mėn. koncertavo Italijos sostinėje Romoje, Šv. Pauliaus bažnyčioje „San Paolo entro le Mura“.

Choras buvo pristatytas Italijos sostinės visuomenei ir svečiams, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Italijos ir Japonijos chorais, kurie kartu su „Kariūnu“ dalyvavo koncertiniuose renginiuose Romoje. Buvo puiki galimybė atstovauti ir formuoti Lietuvos karo akademijos įvaizdį, būti žinomiems užsienyje, bendradarbiauti, palaikyti ir plėtoti glaudžius ryšius su naujais užsienio šalių partneriais, motyvuoti kariūnus dalyvauti choro veikloje, plėsti jų akiratį bendraujant tarptautinėje erdvėje taip ugdant karininką, jo įgūdžius ir kompetenciją.

Kontaktai:

El.p.: l.balandis@gmail.com

Mob.tel.: +370 678 22331