Paieška

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla “VARPELIS”

Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse

CHRONOLOGIJA

1960 m. Kauno profsąjungų kultūros rūmuose įkuriamas berniukų choras. Vadovas Povilas ŽEMAITIS
1966 – 1979 m. Chorui vadovauja Donatas JOKŪBONIS
1970 m. LTSR Kultūros ministerijos ir LR Profesinių sąjungų tarybos nutarimu chorui suteikiamas pavyzdinio meno kolektyvo vardas „Varpelis“
1979 – 1983 m. Chorui vadovauja Alfonsas KAZLAUSKAS
1983 m. ir iki dabar chorui vadovauja Ksaveras PLANČIŪNAS
1989 m. įsteigiama Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“
1998 m. Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ veikla integruota į Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklą „Varpelis“
2004 m. „Varpelio“ mokyklos meno kolektyvams ir meno vadovui Ksaverui PLANČIŪNUI įteikta Lietuvos liaudies kultūros centro ir Dainų švenčių fondo 2004 metų nominacijos RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ – AUKSO PAUKŠTĖ

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ chorams už chorų aukštą meninį lygį, veiklą ir rezultatus suteikta aukščiausia – I-oji kategorija.

Kontaktai:

www.varpelis.com

Mob.tel.: +370 62074203