Paieška

Kauno kultūros centro Mišrus choras “Ainiai”

Mišrus choras „Ainiai“ anksčiau buvo žinomas kaip „Kovų ir darbo veteranų choras“, kuris susikūrė 1964 metais. Tuomet kolektyvo vadovu buvo Kęstutis Kepežinskas. Vėliau chorui vadovavo Rolandas Daugėla, o nuo 2004 metų „Ainiams“ vadovavo Mindaugas Šikšnius.

„Ainių“ choras dalyvauja Kauno miesto ir respublikinėse dainų šventėse, koncertuoja bažnyčiose, mokyklose, kultūros rūmuose. 2009 metais „Ainiai“ dalyvavo tarptautiniame konkurse „Cantate Domino“.

Kolektyvas palaiko glaudžius kūrybinius ryšius su tokių pat vyresnių žmonių chorais iš kitų Lietuvos miestų. Kiekvieną pavasarį Kauno „Ainių“ choras rengia sezono užbaigimo festivalį „Broliai, sesės, uždainuokim“, į kurį sukviečia bendraamžius ir bendraminčius.

Mišraus choro „Ainiai“ repertuare – pasaulietinio ir bažnytinio žanro kūriniai. Per metus mišrus choras „Ainiai“ paruošia daugiau kaip dešimt naujų kūrinių. Dainos atspindi įvairius muzikos laikotarpius nuo renesanso kūrinių iki šiuolaikinių kompozitorių kompozicijų. Šiuo metu choras vienija trisdešimt devynis narius, mokančius ir norinčius prasmingai išreikšti save meninėje veikloje.

Choro kategorija: II

Kontaktai: Mob.tel.: +370 682 268 35