Paieška

Kretingos rajono KC moterų choras “SVAJA”

1977 m. Kretingos centrinėje ligoninėje susibūrė medicinos darbuotojų choras, vėliau choras pasivadino moterų choru ,,Svaja“ ir ėmė repetuoti Kretingos kultūros rūmuose. Choro įkūrėjas ir dabartinis vadovas – muzikos mokytojas ekspertas, kompozitorius Aloyzas Žilys., koncertmeisterė Eglė Karbauskė (nuo 2016 m), choro seniūnė Dalia Kalniutė Bieliauskienė (nuo 2011 m.).

2017 m. choras „Svaja“, minėdamas 40 metų kūrybinės veiklos sukaktį, surengė koncertą, pažymėtą įsimintinomis datomis, neišdildomais įspūdžiais, patirtais koncertinių kelionių, konkursų ar repeticijų metu.

Reikšmingiausios datos:

1986 m. chorui už aukštus meninius ir kūrybinius pasiekimus, aktyvią koncertinę veiklą suteiktas Liaudies kolektyvo „Svaja“ vardas ir šia proga surengtas Žemaitijos lygių balsų chorų festivalis „Aš atdarysiu dainų skrynelę“, kuris išaugo į tradicinį tarptautinį renginį.

1992 m. surengtas Naujametinis koncertas, kuris išaugo į kasmetinį tarptautinį koncertą-festivalį „Su šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“.

2000 m. šalyje gerai žinomas režisierius Gytis Padegimas chorą „Svają“ pakvietė į IV tarptautinį tradicinį Tomo mano festivalį Nidoje, kur su Klaipėdos dramos teatru paruošė spektaklį „Didysis pokštas“ pagal T. Mano romaną „Juozapas ir jo broliai“, muz. Giedriaus Kizevičiaus.

2002 m. choras dalyvavo IV Šiaurės ir Baltijos šalių festivalyje, Klaipėdoje.

2004 m. neišdildomą įspūdį paliko kelionė pas dainos draugus į Briunsbutelį (Vokietija).

2015 m. surengtas chorinės muzikos festivalis, skirtas šv. Aloyzo, jaunimo globėjo garbei. Festivalis šią vasarą vyko jau ketvirtą kartą.

Per praėjusį laikotarpį surengta per 650 koncertų, su dainomis aplankyta daug užsienio šalių, kaip Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija. Austrija, Šveicarija, Kaliningrado sritis, Bulgarija, Čekiją, Suomiją, Švediją ir kt.

Dalyvauta daugybėje respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, iš kurių ne kartą grįžta su laureatų diplomais. 2017 m. choras „Svaja“ dalyvavo respublikiniame chorų konkurse, kur pelnė II laipsnio diplomą. Kolektyvui suteikta II kategorija.

Choro repertuare – sakralinė muzika, harmonizuotos lietuvių ir kitų šalių liaudies dainos, klasikų, lietuvių kompozitorių, bei choro įkūrėjo, meno vadovo ir dirigento Aloyzo Žilio kūriniai.

2018 m. moterų choras ,,Svaja“ dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos…“ Vilniuje.

Kontaktai:

El.p.: aloyzas.zilys@gmail.com

Mob.tel.: 8 699 57873