Paieška

Vyrų choras “VARPAS”

Vyrų choras „Varpas“ įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas lydėjo chorą daugiau nei 20-ties Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenose. Choras pabuvojo net tokiose egzotiškose šalyse kaip Kuba ir Šiaurės Korėja. “Varpas” Lietuvos choriniam menui sėkmingai atstovavo tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje. 1969 m. vasarą vyrų chorui “Varpas” pirmajam teko garbė atstovauti Lietuvos chorinei kultūrai XVII tarptautiniame polifoninės muzikos konkurse Areco mieste, Italijoje. Choras tapo laureatu, iškovojęs pirmąsias vietas polifoninės muzikos ir liaudies dainos konkursuose.

„Varpas“ – nuolatinis Respublikinių dainų švenčių dalyvis, respublikinių vyrų chorų konkursų laureatas, laimėjęs Kompozitorių sąjungos didįjį prizą ir net 23 metus geriausiojo Respublikos vyrų choro vardą. Lietuvos radijuje ir televizijoje choras įrašė per 150 kūrinių, išleido įrašus kompaktiniuose diskuose. Choro atliekamos dainos skamba šalies miestuose, choras giedojo 32 bažnyčiose. „Varpas“ dainavo istorinio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo metu. Tragišką Sausio 13-ąją choras giedojo prie Parlamento.

Per kūrybinės veiklos metus chorui vadovavo Juozas Vanagas – choro įkūrėjas, Edmundas Sapranavičius, prof. Adolfas Krogertas, prof. Petras Bingelis, prof. Povilas Gylys, prof. Anicetas Arminas, Saulius Liausa, Petras Puošiūnas, nuo 2011 m. rugsėjo prof. Jurijus Kalcas, o nuo 2021 m. lapkričio mėn. choro meno vadovas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtinis Tomas Vavilovas.

Choro repertuare Europos senosios muzikos meistrų, lietuvių ir pasaulio tautų liaudies dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių klasikinės, sakralinės ir kitų žanrų muzikos kūriniai. „Varpas“ davė pradžią daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių gyvavimui, ne vieną užsienio šalių kompozitoriaus kūrinį choras Lietuvoje atliko pirmą kartą, supažindindamas mūsų šalies klausytojus su pasaulinės muzikos lobiais.

Vyrų choro „Varpas“ gretose dainavo didelis būrys dainos mylėtojų, vienu metu chore dainavo per aštuoniasdešimt dainininkų.

Nors prabėgę dešimtmečiai praretino choristų gretas, tačiau ir dabar „Varpo“ atliekamos dainos skamba mūsų krašto miestuose ir miesteliuose, savo giesmėmis choras taip pat papuošia iškilmingas Šv. Mišias bažnyčiose. Turėdami aukštąjį profesinį išsilavinimą įvairių profesijų vyrai, inžinieriai, architektai, ekonomistai, gydytojai, teisininkai, geologai, mokslo darbuotojai, suprato, jog siekiant dvasinės inteligencijos nepakanka apsiriboti vien tik savo profesine veikla. Visų jų bendras tikslas – džiuginti klausytoją, siekti chorinio meno aukštumų, propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą bei chorinį dainavimą, kaip vieną iš dvasingumo puoselėjimo tautoje ramsčių…

Įvairiapusė „Varpo“ choro veikla yra svarbi Lietuvos chorinės kultūros dalis. Nepaisant to, kad šiuo metu Lietuvoje naujais pagrindais susibūrę jaunosios kartos chorai rodo puikius meninius rezultatus, „Varpo“ choro indėlis į mūsų tautos chorinę kultūrą neprarado savo vertės bei reikšmingumo.

Kontaktai:

El.p.: t.vavilovas@gmail.com

Mob.tel.: +370 645 93491