Paieška

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras “AIDAS”

Chorą 1955 m. įkūrė ir jam vadovavo žymus choro dirigentas Juozas Vanagas. Vėliau estafetę perėmė dirigentas profesorius Algimantas Lopas, jam vadovaujant choras „Aidas” 1993 m. įsikūrė Ramovėje. Dabar chorui vadovauja Romas Makarevičius.

Choras gerai žinomas šalyje, sėkmingai dalyvavo daugelyje konkursų, festivalių, surengė per 1000 koncertų. Šiuo metu choras koncertuoja drauge su Lietuvos kariuomenės garbės sargybos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų orkestrais, dalyvauja Šv. Mišiose už iškilius kariuomenės ir visuomenės veikėjus, koncertuoja daliniuose kariams.

Choras „Aidas” didžiuojasi trimis kompaktinėmis plokštelėmis, kuriose skamba geriausios Lietuvos kariuomenės žygio dainos, prieškario ir šiuolaikinių kompozitorių dainos kariams, jaunimui.

Kontaktai:

El.p.: romas.makarevicius@gmail.com

Mob.tel.: +37069837011