Paieška

Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus m. bendrijos klubo “AINIAI” mišrus choras

Vilniaus „Bočiai“ tęsia ir sėkmingai puoselėja lietuvių tautos paveldo – chorinio dainavimo tradicijas. Koncertuoja ne tik vilniečiams, bet ir kitų miestų bei rajonų žmonėms, o taip pat ir užsienyje reprezentuoja Vilniaus miesto „Bočius“. Vaikų ir senelių namų gyventojams dažnai koncertuoja klubo „Ainiai“ saviveiklininkai.

Kontaktai:

Mob.tel.:+370 676 39070