Paieška

Lietuvos Sveikatos Mokslų Univeriteto VšĮ Kauno klinikų moterų choras “KANKLĖS”

Kauno klinikų moterų choro „Kanklės“ veiklos pradžia – 1945 m. gruodis, kai negausus klinikose dirbančių moterų būrelis, vadovaujamas mediko Broniaus Puodžiūno, pirmą kartą koncertavo ligoninėje gydomiems pacientams.

Augant ir plečiantis Klinikoms, gausėjo ir chorisčių skaičius, o chorui vadovauti ėmėsi žinomi chorvedžiai profesionalai. Nuo 1946 m. vadovavo nusipelnęs Lietuvos TSR meno veikėjas Andrius Kairys. Jį pakeitė ir iki 1949 m. chorui dirigavo ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas Jeronimas Sipaitis. 1949–1967 m. choro vairą perėmė Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikėjas Antanas Olšauskas.

1966 m. chorui suteiktas pavyzdinio moterų choro „Kanklės“ vardas. Taigi ateinantieji, 2016, m. – chorui vėl bus neeiliniai: 50 metų su skambiu vardu „Kanklės“.

1967–1973 m. chorui vadovavo Lietuvos TSR nusipelnęs artistas Aloyzas Čižas, 1973–1979 m. – Pranas Jurkonis, 1980–1987 m. – Vilija Leišienė, 1987–1992 m. – Irena Gražulytė. Nuo 1973 m. chormeistere pradėjo dirbti Audronė Marcinkevičiūtė. Nuo 1992 m. A. Marcinkevičiūtė ėmėsi choro meno vadovo ir dirigento pareigų bei sėkmingai vadovauja „Kanklėms“ iki šiol.

Kolektyvas dalyvauja Kauno miesto ir respublikinėse dainų šventėse. „Kanklės“ dainavo I, II ir III Pasaulio lietuvių dainų šventėse, ne kartą koncertavo Rygoje, Taline, Jelgavoje, daugelyje Lietuvos miestų. Choras pabuvojo Užkarpatėje, Maskvoje ir Sankt Peterburge bei kituose Rusijos miestuose, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Italijoje, Austrijoje, Olandijoje, Kroatijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir kt.

Kontaktai:

El.p.: moteruchoras.kankles@gmail.com

Mob.tel.: 8 698 33843