Paieška

Lietuvos žemės ūkio universiteto mišrus studentų choras ,,DAINA”

Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos (iki 2011 m. buvęs LŽŪU) studentų mišrus choras „DAINA“ įkurtas 1922 m. Tai seniausias choras Lietuvoje,skaičiuojantis 100 – tuosius veiklos metus, be pertraukų dirbęs karo ir įvairiais pereinamaisiais laikotarpiais, dalyvavęs visose Lietuvos ir „Gaudeamus“ dainų šventėse. Dėl universiteto specifikos choro sudėtis kasmet keičiasi ir daugumai tai yra pirmoji pažintis su choriniu dainavimu. Pagrindinis ir siekiamiausias choro vadovės uždavinys: be muzikinio išsilavinimo esančius studentus supažindinti su chorinio meno kultūra, ją skleisti ir puoselėti ne tik universiteto ribose, tačiau ir Lietuvoje, bei užsienyje. Choro repertuare kelios dešimtys kūrinių nuo renesanso iki šių dienų. Kasmet choras surengia apie 20 koncertų Lietuvoje. Tradiciniai festivaliai, dainų šventės, įvairūs teminiai, bei iškilmių koncertai. Išleistos dvi kompaktinės plokštelės, 3 kartus J. Naujalio konkursų laureatas, choras integravosi ir į Europos chorinę kultūrą. Dalyvauta XIV tarptautiniame festivalyje „Nuova Europa“ Bolonijoje, kur atlikome A. Dvoržako „Stabat Mater“, Poznanėje – tarptautiniame VII chorų festivalyje „Universitas Cantat“ – atlikome P. Lukaševskio II simfoniją „Festinemus amare homines“. Taip pat Lenkijoje, Italijoje, Portugalijoje atlikome ir lietuvišką programą, kuriai visada skiriame didžiausią dėmesį.

„Daina“ – ne tik choras, tai kolektyvas, kurio pati veiklos specifika ugdo, formuoja pilnavertę asmenybę, jautrią, protaujančią, filosofuojančią’’.

Nuo 1992 m.(iki tol 10 metų dirbusi choro chormeistere) kolektyvo narių iniciatyva, vadove tapo ir kolektyvui iki šiol vadovauja Lietuvos ir Baltijos šalių dainų švenčių dirigentė Ramunė Navickienė.

Kontaktai:

El.p.: navickiene.r@googlemail.com

Mob. tel.: 8 683 77444