Paieška

Marijampolės Kultūros centro Česlovo Sasnausko kamerinis choras

Mišraus kamerinio Česlovo Sasnausko vardo choro tikslas – propaguoti profesionalią religinę chorinę muziką, kelti dieviškojo kulto liturginį ir meninį lygį. Choro repertuare – įvairių epochų bažnytinės ir pasaulietinės muzikos kūriniai. Choras rengia tradicinius koncertus Marijampolėje, koncertuoja vyskupijos parapijose, Lietuvoje ir užsienyje.

Kontaktai:

El.p.: smuikeliukas@gmail.com

Mob.tel.: +370 648 90220