Paieška

Marijampolės Kutūros centro Mišrus choras „Šešupė“

1970 metais sausio 28d . įvyko choro steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo Maisto pramonės automatų gamyklos direktorius J. Šeškevičius, visuomeninių organizacijų, kultūros klubo vadovai. Chorui vadovauti pakviestas Marijampolės pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas Pranas Pavilionis.

Per tą laikotarpį choras paruošė apie 500 kūrinių. Dalyvavo beveik šešiuose šimtuose kultūrinių renginių: tai koncertai, festivaliai, apžiūros, konkursai, miesto ir respublikinės dainų šventės. Daug koncertuota Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, Druskininkuose, Palangoje, ir kituose miestuose ir miesteliuose. Be pasaulietinės muzikos choras ruošia ir sakralinės muzikos programas. Repertuare turi virš 50 sakralinės muzikos kūrinių. Gieda šventose Mišiose Lietuvoje ir užsienyje.