Paieška

Mišrus choras „KLAIPĖDA“

Klaipėdos miesto mišrus choras „Klaipėda“ įkurtas 1953 m. Jį įkūrė dirigentas, kompozitorius prof. Klemensas Griauzdė. 1956 – 1986 m. choras buvo Klaipėdos liaudies operos teatro dalis. 1956 – 1966 m. jam vadovavo Aleksejus Pozdnejevas, Aleksandras Buzys, Augustinas Kepenis, Robertas Varnas, Juozas Idzelis. 1966 – 1986 m. – prof. Kazys Kšanas.

Tačiau ištisą trisdešimtmetį choro veikla neapsiribojo vien operų spektakliais; jis rengdavo atskirus chorinės muzikos koncertus, koncertus su Liaudies operos teatro simfoniniu okestru bei solistais, dalyvaudavo Klaipėdos, kitų šalies miestų ir respublikinėse dainų šventėse, chorų festivaliuose bei kituose renginiuose. Dalyvavo chorinės muzikos festivaliuose: Debrecene Belos Bartoko vardo (Vengrija, 1972), Bulgarijoje (1975), Vokietijoje (1983). Koncertavo Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir kt.

1987 m., Klaipėdos liaudies operos teatro pagrindu įkūrus Valstybinį muzikinį teatrą, choras atsiskyrė ir ėmė funkcionuoti savarankiškai. Jam buvo suteiktas Lietuvos pavyzdinio choro statusas ir „Klaipėdos“ vardas.

Šiuo metu, globojamas Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų, choras aktyviai koncertuoja mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Jo repertuare – įvairių žanrų bei stilių kūriniai: nuo baroko, klasikos iki šiuolaikinių kompozitorių kūrinių. Choro programose nemažas dėmesys skiriamas Mažosios Lietuvos kompozitorių kūrybai, sakralinei muzikai, evangeliškoms giesmėms, jūrinės tematikos dainoms, katalikiškajai muzika. Nemažą dalį choro programų, tęsiant Liaudies operos teatro tradicijas, sudaro ištraukos iš operų bei operečių.

Choras „Klaipėda“ nuo 1975 m. dalyvavo 17-oje festivalių „Klaipėdos muzikos pavasaris“. Jis koncertavo tarptautiniuose festivaliuose: Sardinijoje (Italija) „Nuoro balsai“ (1990), Bremene „Europos chorų dienos“ (Vokietija, 1993, 1996), Uelcene (Vokietija, 1998, 2000), Ciampino (Italija, 2002), Unterweisene (Vokietija, 2008). Koncertuota Makedonijoje (2006), Vigo mieste (Ispanija, 2010) ir kt.

Su choru „Klaipėda“ ne kartą yra koncertavę žymūs Lietuvos operos solistai: Virgilijus Noreika, Irena Milkevičiūtė, Vladimiras Prudnikovas, Eugenijus Vasilevskis, Vytautas Kurnickas, Gražina Kurnickienė, Eduardas Kaniava, Sigutė Stonytė, Asta Krikščiūnaitė ir kt. „Klaipėdos“ choro koncertuose dažnai dalyvauja klaipėdiečiai solistai: doc. Mindaugas Gylys, Viačeslavas Tarasovas, prof. Valentina Vadoklienė, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai Judita Butkytė-Komovienė, Steponas Zonys, Dalia Kužmarskytė, Rokas Spalinskas ir kt. Taip pat solistai Audronė Levickytė, Stasys Šniukšta, Elena Lučkienė ir kt.