Paieška

Mišrus jaunimo choras „Exaudi”

Mišrus jaunimo choras „Exaudi” susibūrė 2011 m. Kaune. Choro įsteigimo pradžioje chorui vadovavo ir dirigavo jėzuitas Eugenijus Puzynia SJ. Šiuo metu „Exaudi” choras kas antrą sekmadienį gieda vakarinėse šv. Mišiose Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje ir ruošia koncertines programas tiek didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tiek kaimuose. Choro repertuare – įvairių laikotarpių sakralinės muzikos kūriniai nuo viduramžių iki 21 a. kompozitorių: C. Francko „Les 7 paroles du Christ en croix”, B. Britteno „A ceremony of carols”, K. Vasiliauskaitės motetai „In passione et morte Domini”, F. Mendelssohno-Bartholdy „Drei Psalmen”, J. S. Bacho motetas „Jesu, meine Freude”, Ola’o Gjeilo „Sunrise mass”, J. Naujalio motetai ir kita. Choras yra koncertavęs Lenkijoje, Austrijoje, Paryžiuje bei Romoje.

Kontaktai:

Tel. nr. +370 64755330
el. p. choras.exaudi@gmail.com