Paieška

Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras “Šatrija”

Mišrus choras „Šatrija“ suburtas 1956 metais, pirmasis kolektyvo vadovas ir dirigentas buvo Vladas Simonavičius. Nuo 1958 metų jam vadovavo dirigentas A. Misiūnas. 1959 – 1970 m. chorui vadovavo dirigentas Antanas Paulavičius. Jo paruoštas choras dalyvavo 1960, 1965, 1970 m. Respublikinėse dainų šventėse.

 

1962 m. siuvimo gamybiniam susivienijimui suteiktas ,,Šatrijos” vardas, mišrus choras taip pat buvo pavadintas „Šatrija”.

1970 – 1972 m. chorui vadovavo dirigentė Dalia Girdžienė, 1972 – 1974 m. –  dirigentė Zina Kosmauskienė. Nuo 1974 iki 1991 m. choro vadovu buvo dirigentas Juozas Matkus. Tai choro kūrybinės veiklos atgimimas. Jo vadovaujamas choras dalyvavo 1975, 1980, 1985 ir1990 m . Respublikinėse dainų šventėse, dalyvauta daugelyje chorų apžiūrų, konkursuose, laimėtos prizinės vietos, vyko koncertai ir buvo daromi įrašai Lietuvos radijuje ir televizijoje, dainuota Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje.

Nuo 1991 m. chorui vadovauja Gražvydas Jegnoras. Jam vadovaujant choras dalyvavo 1994, 1998, 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse ir 2007 Lietuvos dainų šventėje. Jau  keletą metų choro  vadovo Gražvydo  Jegnoro  iniciatyva  organizuojamas  tarptautinis  mišrių  chorų  konkursas  „Dainuojam  Maironiui“. Choras „Šatrija“ – 2014 m. Lietuvos dainų šventės ,,Čia – mano namai“ ir 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ dainų dienoje „Vienybė težydi“ dalyvis.

Choro kategorija: I

Kontaktai:

El.p.: grajeg@gmail.com

Mob.tel.: +370 615 24742