Paieška

Rokiškio Kultūros centro Tremtinių choras “VĖTRUNGĖ”

Susikūrė 1991 m. Šiuo metu chore yra 40 dainininkų. Dalis jų – garbaus amžiaus, tačiau pilni entuziazmo, ištvermės, mylintys savo kraštą.

Praėjus penkeriems metams nuo susikūrimo, choras išleido savo garsajuostę „Leiskit į Tėvynę“.

Choras gieda ir dainuoja atidengiant ir šventinant paminklus, pastatytus atmintinose mūsų tautai vietose, koncertuoja minint Lietuvos valstybinėse šventėse, tremtinių sąskrydžiuose, konferencijose. Kolektyvas dalyvauja Respublikiniame politinių kalinių ir tremtinių chorų dainų ir poezijos šventėse „Leiskit į Tėvynę“, Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Per 27-rius darbo metus choristai aplankė daugybę mokyklų, kultūros namų, dalyvavo dainų šventėse.

Kolektyvas kartu – ne tik per repeticijas. Jie mielai leidžia laisvalaikį: švenčia įvairias kalendorines šventes, pažymi jubiliejines gimimo dienas.

VĖTRUNGĖS repertuare – dainos apie Tėvynę, Lietuvą, dainos sukurtos tremty, partizanų ir šiandieninių kompozitorių.

Kontaktai:

El.p.: meta.katyte@gmail.com

Mob.tel.: +370 662 37 784