Paieška

Šilutės KC Moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“

Ansamblio ištakosŠilutės centrinės ligoninės medicinos darbuotojų moterų choras. Kolektyvas iškart buvo pastebėtas ir įvertintas meno saviveiklos kolektyvų apžiūrose: 1986 m. respublikos medicinos darbuotojų meno saviveiklos apžiūroje IV – oji vieta, Kelmėje III – ioji vieta, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų šventės Vilniuje – 1990 m., 1994 m., 1998 m., 2003 m., Mažosios Lietuvos Dainų šventės Klaipėdoje – 1993 m., 1998 m., regioninė Dainų šventė Tauragėje – 1989 m.,  koncertai Vokietijoje 1994 m. ir 1998 m., Šilutės rajono Dainų šventės Rambyno kalne, choro vokalinės grupės  „Šilų aidų“ konkurse Šilalėje 1995 m. – III – ioji vieta. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas 2002 m.- III laipsnio diplomas. 2005 m. respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai“ Šilalėje – I vieta, 2005 m. respublikiniame „Sidabrinių balsų“ konkurse II-ojo laipsnio diplomas.

Nuo 1983 iki 2008 metų keitėsi kolektyvo sudėtis. Kolektyvas tapo moterų vokaliniu ansambliu, kuris pasivadino „Vaivoros“ vardu. Nuo 2007 metų ansamblis tapo Šilutės kultūros ir pramogų centro kolektyvu.

Repertuaro pagrindas – pasaulietinė populiari muzika, bet puoselėjame ir sakralinę muziką. Jau daug metų kolektyvas Šilutės katalikų bažnyčioje organizuoja vokalinės dainos vakarus „Gegužio giesmė“. „Vaivoros“ sakralinės muzikos koncertai buvo  Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 2005 m., 2006 m. sakralinės muzikos festivalyje „Te Deum laudamus“ Jurbarke. 2007 ir 2008 m. dalyvavome tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim… Aleliuja“ Marijampolėje ir jos apskrityje. „Vaivora“ ne kartą tapo geriausiu vokaliniu ansambliu rajone, pažįstamu darbo kolektyvuose, mokyklose, sveikatos įstaigose.

Nuo įsikūrimo kolektyve dainuoja Irena Petraitienė, Eglė Petrošienė, Elena Pauparienė, Birutė Jurjonienė, Onutė Pranaitienė, kiek vėliau ansamblis pasipildė naujomis narėmis, tai – Giedrė Anskaitienė, Dalia Šidlauskienė, Laima Mineikienė, Valentina Čvanovienė, Diana Povilonienė, Violeta Pociuvienė, Vita Bočkuvienė.  Nuo susikūrimo mums akompanavo Nijolė Bučienė.

Kontaktai:

El.p.: liaudana@gmail.com

Mob. tel.: 8 612 13727