Paieška

VDU mišrus choras Vivere Cantus

2015 m. gegužės mėnesį susibūręs jaunas, veržlus ir muzikalus mišrus choras, pavadinimu „Vivere Cantus“, kuriame dainuoja akademinė bendruomenė iš viso universiteto – studentai, absolventai bei dėstytojai.
Choras įkurtas siekiant puoselėti chorinį meną universitete, apjungiant visų sričių jaunuosius specialistus, ir atstovauti universitetą Lietuvos bei tarptautiniuose renginiuose.
Entuziastingų choro narių dėka, choras siekia tapti vienu iš labiausiai vertinamų Lietuvos universitetų chorų.

Chormeisterė Silvija Pročkytė

Kontaktai:

El.p.: viverecantus@gmail.com

Mob.tel.: +370 656 84641