Paieška

VGTU mišrus choras “GABIJA”

Įsikūrus Vilniuje Kauno politechnikos instituto filialui (vėliau Vilniaus Gedimino Technikos universitetas), 1964 m. kovo 8 dieną filialo vadovybė ir studentų aktyvas nutarė suburti chorą. Chorui vadovauti buvo pakviestas maestro Klemensas Griauzdė.
Kovo 23 dieną įvyko pirmoji choro repeticija. Jai vadovavo K.Griauzdė ir chormeisteriai Elona Paškūnienė bei Boleslovas Zubrickas. Viena pirmųjų choro dainų – J.Bendoriaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Mergužėle lelijėle”.
1975 metais chorui pradėjo vadovauti Feliksas Viskantas, kuris nuo 1972 metų dirbo „Gabijos” chormeisteriu, o prieš tai vadovavo populiariam estradiniam RTV merginų ansambliui.
Per 20 vadovavimo „Gabijos” chorui metų F.Viskantas jį pakėlė į labai aukštą lygį. F.Viskanto interpretuojami kūriniai sugebėdavo paveikti klausytoją, žavėjo subtilia interpretacija, muzikalumu ir geru muzikiniu skoniu.
F.Viskantas mirė 1995 m. lapkričio 27 d., eidamas 62-uosius metus. Chorui ėmė vadovauti R.Viskantaitė, kuri „Gabijos” chore dirba nuo 1980 metų.

Kontaktai:

gabija.vgtu.lt

El.p.: rasa.viskantaite@vgtu.lt

Mob.tel.: +370 650 35291