Paieška

Vilniaus evangelikų reformatų choras “GIESMĖ”

Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė“ susikūrė 1989 metų pabaigoje, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę.

Vilniaus Evangelikų reformatų choro „Giesmė“ pagrindinis tikslas – evangeliškas giedojimas ir giesmių populiarinimas Lietuvoje bei kitų šalių žmonių supažindinimas su lietuviškomis evangelikų giesmėmis. Choro nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, galintys giedoti ir mėgstantys kolektyvinį giedojimą, siekiantys puoselėti bažnytinio giedojimo kultūrą ir meną. Ypač laukiamas parapijos jaunimas. Ilgus metus chorui vadovavo chorvedės p. Tamara Blažienė, p. Janina Pamarnackienė. Šiuo metu chorui vadovauja Gražina Petrauskaitė.

Choras „Giesmė“ visada gieda bažnyčioje pamaldų metu per didžiąsias šventes, be jo neapsieina dauguma protestantiškų viešų renginių Vilniaus mieste, patarnaujame žmonėms laidotuvėse.

Chorui bręstant , repertuaras plėtėsi, giedamos jau ne vien giesmės bažnytinėms apeigoms. 1993 m. pavasarį įvyko pirmasis viešas choro koncertas. Vėliau Lietuvos radijas įrašė choro parengtą Kalėdų giesmių ciklą. 1994 m. pasirodė dvi laidotuvių giesmių audiokasetės „Kaip tyliai ilsisi“, dar vėliau – „Tyloj Tu švenčiamasis“. Ne kartą choro atliekamos giesmės skambėjo televizijos programoje „Kelias“, per radiją.
Propaguodamas reformatų giesmes ir giedojimo būdą, choras surengė per 150 koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – Čekijoje, Vokietijoje keletą kartų, Škotijoje, Lenkijoje.

Choras kasmet dalyvauja Giesmių šventėse, žymių Lietuvos protestantų (Abraomo Kulviečio, Jokūbo Šerno, Stanislovo Rapolionio, Jono ir Martyno Yčų, Vydūno, Martyno Mažvydo ir kitų) sukakčių minėjimuose, Ekumeninio Europos Krikščionių Moterų Forumo renginiuose, 2003 metų Jubiliejinėje Dainų šventėje ir M. K. Čiurlioniui skirtame festivalyje Druskininkuose.

Ypač daug koncertavome Jubiliejiniais 2017 metais renginiuose, skirtuose paminėti Reformacijos 500-tąsias metines. Tie renginiai vyko Valdovų rūmuose, Lietuvos mokslų akademijos salėje, Liuteronų bažnyčioje drauge su choru „Vilnius“, Giesmių šventėje Šilutėje, giesmių ir pučiamųjų orkestrų festivalyje Vokietijoje Kilyje.Choro „Giesmė“ pirmininkė Renata Bareikienė

Kontaktai:

Mob.tel.: +370 650 54730