Paieška

Vilniaus kolegijos merginų choras “VAIDILUTĖS”

Merginų choras „Vaidilutės“ gyvuoja nuo 1956 m. Choro įkūrėjas – kompozitorius, vargonininkas, chorinės muzikos puoselėtojas Pranas Sližys. Su šiuo jaunimo choru vėliau dirbo Birutė Razauskienė, Audronė Žeimienė, Paulina Keparutytė-Grigaliūnienė. Nuo 1994 m. chorui vadovauja Genovaitė Kumpienė.

1989 m. Lietuvos liaudies kultūros centras už ilgametę, aktyvią koncertinę veiklą, liaudies tradicijų bei chorinės muzikos puoselėjimą suteikė kolektyvui vardą ,,Vaidilutės‘‘.

Choro muzikinis repertuaras labai platus, tačiau vyrauja šiuolaikinių lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai.

Merginų choras ,,Vaidilutės“ nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose, dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių chorinės bei religinės muzikos festivaliuose, konkursuose, pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose ,,Gaudeamus“.

Nuo 1994 m. choras dalyvavo daugelyje tarptautinių renginių: tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse Langollene, Didžiojoje Britanijoje (III vieta); IV tarptautiniame religinės muzikos konkurse Prevezoje, Graikijoje (du aukso medaliai ir premija); Europos chorų festivalyje Italijoje, Baltipaglia mieste; IV ir V tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse ,,Dainų versmė‘‘ Vilniuje ( III ir II laipsnio diplomai ); XVIII tarptautiniame populiariosios muzikos festivalyje-konkurse Ispanijoje, Cantanigros mieste; tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje Visagine, VII tarptautiniame religinės muzikos ir meno festivalyje-konkurse Panevėžyje (II laipsnio diplomas); ne kartą dalyvavo respublikiniame chorų festivalyje ,,Dainuokim‘‘ Vilniuje.

,,Vaidilutės‘‘ giedojo Vokietijoje, Romos Panteone bei Vatikane – susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II, dalyvavo popiežiaus garbei skirtame koncertų cikle Lenkijoje, Zeliona Guroje; surengė bendrus koncertus su Švedijos kameriniu choru ,,Mallauses folkhogkola‘‘ ir Danijos Arthuso miesto konservatorijos merginų choru.

Merginų chorui „Vaidilutės“ yra talkinę garsūs Lietuvos solistai Nijolė Ambrazaitytė, Julija Stupnianek, Vida Taurinskaitė-Rukšienė, taip pat Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro muzikantai.

Šiuo metu chore dainuoja merginos, besimokančios įvairiuose Vilniaus kolegijos fakultetuose, taip pat keletas kolegijos absolvenčių.

Kontaktai:

E.p.: g.kumpiene@viko.lt

Mob.tel.: +370 672 41802